For medlemmer

Kontaktpersoner

Hvert værksted har mindst een kontaktperson, hvis opgave det er at være formidler af informationer til og fra bestyrelsen og mellem værkstederne.

Du finder navne og kontaktoplysninger på kontaktpersonerne her

Kend husordenen

Som medlem af Gulddysse Kulturgård har du en helt særlig og meget speciel mulighed for at benytte værksteder i smukke og nyrenoverede omgivelser.

Det forpligter, og vi håber på, at du vil sætte dig lidt ind i historien omkring tilblivelsen af dette meget unikke sted.

Det er i alles interesse, at ethvert medlem er med til at værne om lokalerne og passe bedst muligt på dem.

Læs og sæt dig grundigt ind i husordenen - såvel den generelle som den husorden, der gælder for hvert enkelt værksted - og følg denne husorden.

Du finder den genereller husorden her

I menuen til venstre finder du nogle af værkstedernes husorden samt andre oplysninger, der kan være dig til nytte, når du færdes på Gulddyssegården.
____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk