Gulddyssegården

Situationsplan og historie

Gulddyssegården er en smuk firlænget gård med en lang og skiftende historie. Det kan være interessant for brugerne af i dag at vide mere om tidligere tiders mennesker og skiftende forhold.

Nu er der tillige blevet lavet en bygning mere, der forbinder den gamle,  nyrenoverede gård med skoven.  


I april 2012 begyndte opførelsen af NATURBASEN som nabo til Gulddyssegård.
 
Et herligt project, der har som målsætning, at kunne flytte undervisning ud fra skolebygningerne.
Målgruppen er I første omgang elever i folkeskolelen og SFO.
 
Med opførelse af NATURBASEN vil det blive umiddelbart, at elever får en mulighed for at lave iagttagelser, forsøg og eksperimenter i nær tilknytning til naturen og og den voksende Gulddysseskov.
Det forventes, at man herigennem vil give eleverne et større kendskab til naturspørgsmål og herunder de miljø- og klimaproblemstillinger, der eksisterer nu og i fremtiden.
 
NATURBASEN opføres af det vederlagsfrie Arbejdstem og forventes indviet i foråret 2014. 
Brug af Naturbasen

Alle kan benytte Naturbasen, som er opført på initiativ af Arbejdsteamet på Gulddysse Kulturgård for midler fra Naturstyrelsen og derefter overdraget Roskilde kommune, som står for vedligeholdelse og administration af Naturbasen.

Friluftsguiden.dk finder du en beskrivelse vedrørende bookning af  Naturbasen.

ved Gulddysse Gård

Når du er på siden klikker du på Sjælland og i venstre sides menu vælger du Faciliteter og så Naturbase og du får et billede med denne tekst:
Naturbasen giver eleverne mulighed for at lave iagttagelser, forsøg og eksperimenter i nær tilknytning til naturen og Gulddysse Skov.
Der er overdækket undervisningssted til ca 30 personer, samt 2 toiletter med nøglebrik.
Kontakt Jyllinge skole eller Roskilde kommune angående brug af Naturbasen og lån af nøglebrik.


____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk


Tækkemænd

Resultat