NaturbasenI april 2012 begyndte opførelsen af NATURBASEN som nabo til Gulddyssegård.


Et herligt projekt, der har som målsætning, at kunne flytte undervisning ud fra skolebygningerne. Målgruppen er i første omgang elever i folkeskolen og SFO. På længere sigt er det tanken at spejdere, børnehaver og lokalbefolkning skal kunne benytte naturbasen.


Med opførelse af NATURBASEN vil det blive umiddelbart, at elever får en herlig mulighed for at lave iagttagelser, forsøg og eksperimenter i nær tilknytning til naturen og den voksende Gulddysseskov. Det forventes man herigennem vil give eleverne et større kendskab til naturspørgsmål og herunder de miljø og klimaproblemstillinger, der eksisterer nu og i fremtiden.


NATURBASEN vil også blive anvendt som indgang til at have skole i skoven.

At tænke sig - at få undervisning ude i skoven! – Det er ligesom en helt anden baggrund, at sidde på en træstub og skrive en stil eller at have matematikundervisning ved iagttagelse af en myretue i skovbunden!

 
At opføre NATURBASEN her i den nordlige del af kommunen vil skabe mulighed for at trække på naturvejledere og kunne tilbyde borgerne naturoplevelser lige uden for døren. Skovplantningsprojektet har haft og har fortsat deltagelse af de omkringliggende skoler og giver eleverne en forståelse for skovens liv og vækst.


Ved opførelse af NATURBASEN stiller Gulddysse Kulturgårds bestyrelse sin organisatoriske og byggetekniske erfaring og viden til rådighed og vil være projektleder ved opførelse af NATURBASEN


Senior arbejdsteamet, som har opbygget Gulddyssegård over de seneste 5 år, blev i 2011 færdige med den sidste etape – STUEHUSET.
Det blev indviet den 6. november 2011 og dermed er alle gårdens fire længer genopbygget.


Teamet har besluttet, at vi opfører Naturbasen på vederlagsfri basis som frivilligt arbejde - Dette vil danne en god basis for at få de økonomiske ender til at finde sammen til projekt Naturbasen!


GULDDYSSE KULTURGÅRD

APTIL 2012

Torben Sønderskov

 

 


Brug af Naturbasen

Alle kan benytte Naturbasen, som er opført på initiativ af Arbejdsteamet på Gulddysse Kulturgård for midler fra Naturstyrelsen og derefter overdraget Roskilde kommune, som står for vedligeholdelse og administration af Naturbasen.

Friluftsguiden.dk finder du en beskrivelse vedrørende bookning af  Naturbasen.

ved Gulddysse Gård

Når du er på siden klikker du på Sjælland og i venstre sides menu vælger du Faciliteter og så Naturbase og du får et billede med denne tekst:
Naturbasen giver eleverne mulighed for at lave iagttagelser, forsøg og eksperimenter i nær tilknytning til naturen og Gulddysse Skov.
Der er overdækket undervisningssted til ca 30 personer, samt 2 toiletter - det ene er åbent for alle, mens det andet er til institutionernes brug og kræver nøglebrik.
Kontakt Nordskolen, afdeling Jyllinge, Planetvej 30, 4040 Jyllinge. Mailadresse: Nordskolen@roskilde.dk
Det er kun skoler og institutioner. der kan booke Naturbasen.


____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk