Foreningen Gulddysse Kulturgård

Organisation

Foreningen ”Gulddysse Kulturgård” er stiftet med vedtægter på ”det klassiske danske kulturgrundlag” og foreningens Formålsparagraf lyder: 

” Det er foreningens formål igennem istandsættelse og drift af Gulddyssegård at etablere et kreativt miljø som grundlag for at fremme den skabende kunst inden for kulturlivet i Roskilde Kommune”.

Det er et bærende element i grundlaget at arbejde for en bred vifte af kulturaktiviteter
og det er endvidere foreningens ide at skabe samvær, trivsel og glæde igennem fælles aktiviteter, som tilgodeser medlemmernes behov og interesser.


Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 5 er valgt på generalforsamlingen og ét medlem er indsat af Gundsø Byråd. Bestyrelsen varetager kommunikation til Roskilde Kommune.

De individuelle aktiviteter kan være selvstyrende med en udpeget repræsentant i den valgte bestyrelse for ”Gulddysse Kulturgård”.

Det er en del af grundlaget at man skal yde en indsats for at være medlem af foreningen og alle brugere skal betale et kontingent for at være med og bruge faciliteten.

Gulddysse Kulturgård er er en forening, der har til huse på Gulddyssegården.

____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk