Kommunen

Roskilde Kommune.
 

Gulddyssegård ejes af Roskilde Kommune og indsatsen med at bringe den snart 200 år gamle gård op til en velfungerende Kulturgård, er sket i et samarbejde med Kommunen.

Ved opstarten på projektet blev der lavet en kontrakt imellem foreningen Gulddysse Kulturgård og Gundsø Byråd, som fastlægger en brugsret af Gulddyssegården for foreningen på 15 år.

I den indgåede kontrakt beskrives det, at Kommunen varetager den udvendige vedligeholdelse af Klimaskærmen og hovedstrukturen i gårdens bygninger. De løbende driftsomkostninger til varme, el, vand og forsikringer betales også af kommunale midler.

Der er til dato ydet et kommunalt tilskud på 685.000kr. til de indvendige renoveringsarbejder, som varetages af foreningen.

Foreningen arbejder på at tilvejebringe den yderligere nødvendige finansiering via fondsmidler.


Se placering af Gulddysse Kulturgård:


View Larger Map


____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk