Der er opstået en kreativ ide!
 
Vi har midt imellem vore to bysamfund Jyllinge og Gundsømagle en perle – den snart 200 år gamle Gulddyssegård. Gården ejes af Roskilde Kommune og vil med sin unikke beliggenhed i et samspil og en samhørighed med den nye statsskov – Gulddysseskov – kunne danne et kultur kompleks af meget høj karat i Gundsø Kommune.

En egen ro og skønhed på Gulddyssegaården ... En kreds af aktive borgere har foreslået Gulddyssegård udviklet til et Kulturmiljø for kreativitet og skabende kunst, hvor kunstnere og kunstinteresserede kan søge og give hinanden gensidig inspiration.
 

Spektret for skabende kunst er bredt. Som oplæg kan man nævne: Billedkunst, Keramik, Skulpturkunst, Teater, Musik, Kunstudstillinger etc. Efterhånden som etableringsfasen skrider frem vil tidens udvikling uden tvivl vise mange flere ideer og emner.
 
Forslaget bygger på vederlagsfri initiativ og indsats under etablering og efterfølgende drift fra interesserede deltagere i befolkningen. Vi foreslår at man i et fællesskab bringer projektet til at gro frem i kulturlandskabet over et kortere åremål.
 
Forslaget blev i foråret 2004 præsenteret for Gundsø Byråd og i juni 2004 vedtog byrådet med et overvældende flertal at bakke projekt ideen og dermed give grønt lys til at projektet kunne iværksættes.
 
I januar 2005 blev foreningen ”Gulddysse Kulturgård” stiftet. En forening som på vederlagsfri basis vil varetage hele renoverings og opbygnings opgaven. I april 2005 skrev foreningen kontrakt med Gundsø Kommune om uopsigelig brugsret frem til 2019.
 
I december 2005 blev der givet byggetilladelse til projektet og nu er vi efter en lang opstartsfase i fuld gang.Fra den første ide opstår i 2002 - til September 2014

 

Sept. 2002 Ideen til Gulddysse Kulturhus opstår

Okt. 2002 Ideen præsenteres for Borgmester Evan Lynnerup

Dec. 2002 Første skriftlige oplæg til: ”Gulddyssegård - Et kulturhus for aktive seniorer”


 


Sept. 2003 Det første arkitektoplæg med beskrivelser præsenteres

Nov. 2003 Der dannes en 4-mands ”Styregruppe”


 


Apr. 2004 Projektoplæg med skitser, beskrivelser og økonomi overslag indleveres til Byrådets behandling.

Juni 2004 Byrådet beslutter at bakke ideen og projektet op

Okt. 2004 Byrådet sætter de første 300.000 kr. af til projekt - i Budget 2005


 


Jan. 2005 Foreningen ”Gulddysse Kulturgård” stiftes

Apr. 2005 Byrådet godkender vedtægter og giver 15 års brugsret

Maj 2005 Skitseforslag med beskrivelser afleveres til Byrådet

Juni 2005 Byrådet godkender skitseforslag – som er signalet til at gå i gang!

Juni 2005 Vi modtager lige før sommerferien 300.000 kr. fra Gundsø Kommune

Juli 2005 Der projekteres for myndighedsansøgning

Aug. 2005 Ansøgning om byggetilladelse afleveres

Sept. 2005 De første renoverings arbejder er nu i gang

Dec. 2005 Byggetilladelsen udstedes


 


Jan. 2006 Den egentlige genopbygning starter

Apr. 2006 Der støbes gulv med gulvvarme slanger

Okt. 2006 Vi modtager 170.000 fra Gundsø Kommune

Sep. 2006 Isoleringsarbejderne fortsætter – Opbygning af gips vægge

Okt. 2006 Opbygning af Toiletmodul

Nov. 2006 Første arrangement – Kunstudstilling 

Jan. 2007 Vi modtager 215.000 kr. fra Roskilde Kommune

Jan 2007 Vi modtager tilsagn om 25.000 kr. fra TUBORGFONDET til hjælp til indkøb af

Ovn til Keramikværkstedet

Feb. 2007 Vi får den første varme på!

Mar. 2007 Træbeton beklædning af lofter er i gang

Maj 2007 Glasvæv og maling på vægge

Juni. 2007 Ophængning af loftpendler

Aug. 2007 Vi modtager 600.000 kr. fra Nordea Danmark Fonden

20. sept. 2007 Vi modtager tilsagn om op til 560.000 kr. fra Real Dania Fonden til etape 3

21. sept. 2007 Vi modtager tilsagn om op til 110.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden

til etape 2

24. nov. 2007 En milepæl. Vi holder officiel indvielse af de første lokaliteter – etape 1.


 

Jan. 2008 De første aktive brugere rykker ind og de kunstneriske udfoldelser tager fart

Feb. 2008 Vi modtager 100.000 kr. fra Roskilde Kommune

April. 2008 Forårsudstilling med Billede - Keramik og Skulpturkunst.

Al kunst er udført af de aktive brugere på Gulddyssegård. Udstillingen er en stor bekræftelse på at ideen har båret frugt!

Sommer 2008 Genopbygningsprogrammet for etape 3 – Østlængen – går i gang

26.okt. 2008 Festlig indvielse af etape 2 – Salen. Nok en milepæl! – Én af de store!

Samtidig får vi Stuehuset med ind i vores brugsret kontrakt.


 

Jan. 2009 Byggeholdet går videre med etape 3 – genopbygningen af Østlængen

Der udføres brandsikring, spær forstærkning, isolering og loftbeklædning

Feb. 2009 Foto udstilling – ”Havørne og Måger”

Marts 2009 De første 2 rum i Stuehuset er også under let renovering

Marts 2009 Kunstudstilling for de aktive brugere over temaet ”FJORDEN”

Maj 2009 ”AOF” kunstudstilling og ”Bajazzerne” spiller på gårdspladsen

Juni 2009 Kunstdage i Pinsen og ”SixFoot Stompers” spiller på gårdspladsen

Juli 2009 Gulvopbygning i store rum etape 3 færdig – der støbes

Okt. 2009 Gulvopbygning i indgangs parti etape 3 gøres klar til støbning

Okt. 2009 Smykke - Sølvværksted åbnes i Stuehuset

Nov. 2009 Billedudstilling ved Merete Roy

Nov. 2009 Gulddysse Kulturgård modtager Roskilde Kommunes Foreningskulturpris på 15.000 kr. ved et arrangement på GIMLE

Nov. 2009 Koncert ved Svetoslav Korolev

Dec. 2009 Kunstudstilling for de aktive brugere over temaet ”EFTERÅR”

Dec. 2009 En milepæl – Der lukkes op for Gulvvarmen i Østlængen!


 

Jan. 2010 Det er en kold vinter! – genopbygning af etape 3 fortsætter

Apr. 2010 Forårsudstilling for de aktive brugere – maletema ”VINTER”

Maj 2010 Kunstdage i Pinsen

”Six foot Stumpers” spiller Jazz på Gårdspladsen

Maj 2010 Installation og færdiggørelse af toiletter, udførelse af malerarbejde i etape 3

Jun. 2010 Vi modtager tilsagn om 25.000 kr. fra TUBORGFONDET til hjælp til indkøb af ovn til det kommende Glasværksted

Jun. 2010 Vi bliver af vores sponser Realdania officiel udpeget som et af

”Byggeriets Ildsjæle” og deltager i en indbudt konference i Odense.

En herlig påskønnelse af hele teamets indsats. (se www.realdania.dk)

Juli 2010 Vi modtager ibrugtagningstilladelse for etape 3 fra Roskilde Kommune, som i august udløser slutrate på 60.000 kr. af fondsbevilling fra Realdania

Aug. 2010 Vi modtager tilsagn om 60.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden til renovering af Stuehuset

Aug. 2010 Gundsø Kunstforening udstiller – Jazz på gårdspladsen

Okt. 2010 Efterårsudstilling ved vore aktive brugere

Nov.2010 Idræts og Kulturudvalget holder møde på Gulddyssegård

Nov. 2010 Officiel indvielse af Etape 3 – Skovlængen
Det bliver vores nye flotte udstillingsområde ud imod Gulddysseskov


 

Jan. 2011 Esben Danielsen – en aften om Det Frivillige Engagement

Marts. 2011 Nina Ullmann udstiller Glaskunst i Skovlængen

April. 2011 INUIT Nu – Billedudstilling af den Grønlandske kunstner Johan Markussen

April. 2011 Forårsudstilling for de aktive medlemmer

April .2011 APA holder én uges Sommerhøjskole

Juni. 2011 Sommerjazz på Gårdspladsen

Juli. 2011 Vi modtager ibrugtagningstilladelse for etape 4 - Stuehuset, som vil udløse en fondsbevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 60.000 kr.

Sept. 2011 Dyssemalerne udstiller 18. Sept. – 1. Okt.

Aug. 2011 Mere Sommerjazz på Gårdspladsen

Aug. 2011 Gundsø Kunstforening udstiller Lokal Kunst

Nov. 2011 D. 6. November indvielse af 4. Etape – STUEHUSET – og dermed officiel afslutning af genopbygnings programmet for Gulddyssegårds 4 længer.


 

Jan. 2012 GTM arrangement

Feb. 2012 Medlemsaften med SYNGEPIGERNE

Feb. 2012 PAPIRVÆRTKSTEDET starter

Marts 2012 Generalforsamling

Apr. 2012 ARBEJDSTEAMET starter opførelse af NATURBASEN

Apr. 2012 Aktive medlemmers FORÅRSUDSTILLING

Maj 2012 Glasværkstedet holder åbent hus

Maj 2012 APA Sommerhøjskole

Maj 2012 SOMMERJAZZ ved Hanebjælken

Juni 2012 KUNSTUDSTILLING ved Gundsø Kunstforening

Juni 2012 Grillaften for Medlemmer

Aug. 2012 Kinesiske Kulturdage med SHOW i haven og KUNSTUDSTILLING

Aug. 2012 SOMMERJAZZ ved Hanebjælken

Aug. 2012 KUNSTUDSTILLING ved Gundsø Kunstforening

Sep. 2012 ”Kunsten i Højsædet” med Åbne Værksteder

Sep. 2012 Dyssemalerne udstiller

Nov. 2012 Aktive medlemmers EFTERÅRSUDSTILLING

Nov. 2012 Katrine Lilleør - Mine Bedste Eventyr


 

Feb. 2013 Medlemsaften

Marts 2013 Generalforsamling

Marts 2013 Quilt Udstilling ved Lisbeth Borggren

April 2013 Aktive medlemmers FORÅRSUDSTILLING

April 2013 Ekstraordinær Generalforsamling

Maj 2013 Åbne Værksteder

Maj 2013 Gundsø Kunstforening Udstiller

Maj 2013 Kunst i Børnehøjde

Juni 2013 Jazz på Gårdspladsen

Juni 2013 APA holder sommerhøjskole

Juni 2013 Sommerfest for medlemmer

Aug. 2013 Jazz på Gårdspladsen

Okt. 2013 Åbne Værksteder

Nov. 2013 Rejsegilde Naturbasen

Nov. 2013 Jul på Gulddyssegården


 

Feb. 2014 Marie Bertelsen fortæller om Grønland

Marts 2014 Generalforsamling

Marts 2014 Velværemesse

Marts 2014 Malerkursus

Marts 2014 Åbne Værksteder

April 2014 Naturbasen indvies

April 2014 Aktive medlemmers Forårsudstilling

Juni 2014 APA holder sommerhøjskole

Juni 2014 Jazz på Gulddyssegården

Juni 2014 Gundsø Kunstforening udstiller

Aug. 2014 Jazz på Gårdspladsen

Sept. 2014 Åbne Værksteder

Torben Sønderskov____________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde  *  formand@gulddyssegaard.dk