Udmeldelse

Sådan melder du dig ud

Hvis du flytter så langt væk, at du ikke mlængere kan bruge Gulddysse Kulturgårds værksteder, eller hvis du ikke længere har tiden eller lysten til at være med i vores fine fællesskab, så har du brug for at vide, hvordan du skal melde dig ud.

Du sender en mail til formanden eller den person, der har med medlemskartoteket at gøre og gør opmærksom på, at du ønsker at melde dig ud.

Derefter får du besked på det videre forløb.

Du har betalt et depositum på 200 kr. for din nøgle.

Det beløb får du naturligvis refunderet, når din nøgle er blevet returneret.

Vi skal blot bruge det kontonummer, hvortil beløbet skal returneres.