Generel Husorden

Gulddysse Kulturgård                                 

VELKOMMEN til Gulddysse Kulturgård

Det er vores ønske, at du vil bruge gården flittigt og i et samvær med andre være med til at udvikle stedet til et samlingspunkt for kreativ og skabende kunst.

Kulturgården er et åbent sted, som kan benyttes alle dage i tidsrummet kl. 08:00 til 23:00 og dermed et ”åbent hus”, som kan benyttes, når man har lyst og tid.

Gulddyssegårdens værksteder må kun benyttes til hobby aktivitet – ikke i erhvervsmæssigt øjemed.

Det er derfor naturligt at opfordre alle brugere til personligt at værne om stedet og være med til, at værkstederne og de øvrige faciliteter til enhver tid fremtræder attraktivt for de brugere, der kommer efter dig.

Vi forventer at medlemmerne deltager i frivillige opgaver for fællesskabet.

Vi gør opmærksom på, at der i løbet af sæsonen vil være arrangementer, som medfører, at huset denne dag/aften ikke kan benyttes. Dette vil fremgå af vores aktivitetskalender, som vil være ophængt på Kulturgårdens opslagstavle ved indgangsdøren til Salen samt på hjemmesiden.

Med ønsket og intentionen om en meget åben adgangspolitik for Kulturgårdens aktive brugere, har bestyrelsen skrevet en Husorden, som vi beder dig venligst om at efterleve.

Når du kommer og når du går hjem

 • Du skal registrere dig med din personlige nøgle ved en af indgangsdørene, når du kommer.
 • Indgangsdørene er udstyret med en elektronisk systemlås, som er koblet til en PC, der registrerer al trafik og alle hændelser på Kulturgården. Af hensyn til vores sikkerhedssystems funktion skal indgangsdørene med elektronlås benyttes, når man kommer og går.
 • Når man forlader gården, anvendes UD tryk-knappen.
 • Systemlåsens virkemåde er sådan, at efter brug af adgangschippen ved ankomst – er dørlåsen åben i 30 sek. Derefter låses døren automatisk og man er registreret som ”inde”.
 • 22:45 lyder alarmsirenen i 3 sek. efterfulgt af tavshed i 30 sek., hvorefter sekvensen gentages. Dette er for at minde brugerne om, at det er tid til at pakke sammen og forlade gården, da sikringssystemet kobles til kl. 23:00. Efter dette tidspunkt indtræder der rigtig alarmering, som pr. gang koster os mindst 650,- kr. ved fejlalarmering.
 • Den sidste person, der forlader gården, er ansvarlig for aflåsning af alle døre og slukning af alt lys. Hvis du bruger andre døre end dørene med elektronlås, er du ansvarlig for at disse lukkes inden du går.
 • Kulturgårdens faciliteter kan benyttes i åbningstiden af alle Aktive Medlemmer, som har anskaffet sig en Adgangschip til Systemlåsen (depositum kr. 200,-). Chippen er ligesom medlemskabet strengt personlig, og må ikke bruges som adgang for andre, som ikke er medlemmer.
 • Hvis der opstår problemer med dit adgangsforhold, så kan du kontakte Birgit Kjemtrup. Kontakt findes på gulddyssegaard.dk under menupunktet ”For medlemmer” dernæst ”Kontaktpersoner”.

Lad os holde gården indbydende for alle brugere

 • Efter anvendelse af Kulturgårdens værksteder skal borde rengøres, evt. pletter og snavs på gulve fjernes. De rustfri vaske, omgivende bordplader og tilstødende vægge skal ligeledes rengøres.
 • Redskaber og midler til rengøring etc. findes i det høje skab på handicaptoilettet ved malerværkstedet samt i stuehuset i skabet på toilettet.
 • Benyt venligst de hvide papirkurve med plastposer til restaffald.
 • Skader eller mangler bedes meddelt til formanden. Kontakt findes på gulddyssegaard.dk under menupunktet ”Foreningen” dernæst ”bestyrelsen”.
 • Manglende oprydning og/eller rengøring bedes meddelt til formanden. Kontakt findes på gulddyssegaard.dk under menupunktet ”Foreningen” dernæst ”bestyrelsen”.
 • Hjælp andre medlemmer med at huske på rengøring og orden, så du til stadighed finder Kulturgården rar og ren at komme på og benytte.
 • Den enkelte har selv ansvaret for sine medbragte ting/materialer samt for ting/materialer, der efterlades på Gulddysse Kulturgård.
 • Gulddysse Kulturgård har ingen erstatningspligt i tilfælde af beskadigelser, ulykkestilfælde eller tyveri.
 • De enkelte værksteder har en mere detaljeret husorden, som vi opfordrer til, at du sætter dig ind i. Værkstedernes husorden udarbejdes af brugerne af værkstedet.

 

Overskudsmaterialer og rengøring

 • Ved de to køkkensektioner i maler- og keramikværksted har vi hvert sted installeret en dyb rustfri ”arbejdsvask”, som er forsynet med en ”slamopsamlingsbeholder” under vasken. Ligeledes er der installeret en opsamler under arbejdsvasken i det fælles vådrum i Stuehuset til brug særlig for papirværkstedet. Dette er sket i erkendelse af, at der uvægerligt vil komme en del affaldsmaterialer og rester fra billed-, keramik-, glas- og papirarbejder.
 • Hensigten med installation af beholderne er at samle ler, glasur, maling og papirrester op så de bundfælder sig i beholderen og kun i begrænset omfang løber ud i vores kloak. Man må nemlig huske på at vi er ”på landet” og afløbssystemet ikke er tilsluttet et offentligt kloak system!
 • I takt med, at der indhøstes erfaringer med omfanget af rester, etableres der en regelmæssig tømning af slamopsamlingsbeholderne. Opsamlerne tømmes i henhold til de respektive gruppers husorden af de aktive brugere selv.

Forbrugsstoffer og materialer

 • Der er kaffemaskine, tekande og vandkoger til fri afbenyttelse ved tekøkkenet – men kaffe og te må du selv betale.
 • Nogle værksteder opkræver et engangsbeløb til dækning af fælles forbrug af værkstedsmaterialer (keramik, glas, sølv, pileflet og bronze)

Arbejder med keramik og glas.

 • Generelt må der kun arbejdes med keramik, glas, bronze og sølv efter at man har modtaget instruktion fra værkstedets kontaktperson(er). Kontaktpersonen bekendtgøres ved opslag i værkstedet samt på hjemmesiden gulddyssegaard.dk
 • Keramikovnen, som kan brænde op til 1300 °C, må kun betjenes af de aktive medlemmer, som har modtaget instruktion.
 • Dette gælder ligeledes for ovnen i Glasværkstedet.
 • Se navne på de ovnansvarlige på opslagstavlen i Keramik- og Glasværkstederne samt på hjemmesiden gulddyssegaard.dk

Ved betjening forstås:

 • Fyldning af ovn, igangsætning af brænding og udtagning af brændte produkter.
 • Ovnene må under ingen omstændigheder åbnes af andre end af de ovnansvarlige.

Tobaksrygning og brug af åben ild

 • Rygning er kun tilladt visse steder udendørs. Træterrassen mod øst og “jazzterrassen” i gården er røgfri områder. Vær omhyggelig med at slukke cigaretter/cerutter, og anbring de slukkede skodder i de sandfyldte krukker.
 • Du befinder dig på en stråtækt gård, og vi opfordrer dig til at udvise stor omtanke ved al omgang med åben ild såvel inde som ude.
 • Du bør orientere dig om flugtmuligheder samt placeringen af brandmateriel.
 • Der forefindes 1. hjælps forbindskasser ved brandslangerne til brug ved småskader.

Du ønskes held og lykke med dine kreative udfoldelser.

Opstår der et problem i hverdagen, mens du er på Gulddysse Kulturgård, er du velkommen til at kontakte din kontaktperson eller formanden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Gulddysse Kulturgård