Kontaktpersoner – referater fra kontaktmøder – kontaktpersoners opgaver

Lene Plank Vestergaard

Kontakt til billedværkstedet

Benthe Aagaard

Kontakt til Malere og Glas

Vibeke Guldbæk

Kontakt til Keramikværkstedet

Henning Esbensen

Kontakt til keramik og bronze

Inger-Marie Ibsen

Kontakt til glasværkstedet

Anni Koch-Knudsen

kontakt til papirværkstedet

Anne Mette Spaanhede

kontakt til sølv- og smykkerværkstedet

Gita Grüning

kontakt til bronzeværkstedet

Dorthe Lynnerup

Kontakt til Pilefletværkstedet

Poul Erik Hansen

Kontakt til sølv- og smykkerværkstedet

Marianne Druedahl

kontakt kulturværkstedet

Inge Fredsted

kontakt til tekstilværkstedet

Referat seneste kontaktudvalgsmøde

kontaktmøde 5. februar 2024

Referat

Afbud: Anne Mette Spaanhede (sølv), Dorthe Lynnerup (pileflet)

Deltagere: Benthe, Vibeke, Henning, Gita, Poul-Erik, Marianne, Lene, Anne-Mette,     Bente B., Inge og Inger-Marie.

 1.  Valg af referent – Inger-Marie valgt
 2. Referat fra seneste møde 4. oktober 2023 – vedhæftet

           Ingen kommentarer

 1. Fra værkstederne
  1. Tekstilværkstedet – Inge Fredsted
   1. Nye initiativer i tekstilværkstedet:

                                Der er kommet en stor reol med kasser til de enkelte medlemmers

                                håndarbejder. Der er indkøbt trådnetstavler, samt alm. opslags-

                                tavler, som vil blive sat op. Der skal desuden laves plads bag døren

                                ind til glasværkstedet, som skal bruges til patchworkfolkenes arbejder.

 1. Udendørs lys:

                                 Der er meget mørkt udenfor ved parkeringen og hvis man går bagom

                                 skovlængen. Det er ikke så rart, når man forlader gården om aftenen.

                                 Bestyrelsen kigger på sagen.

 • Opbevaring af rullebord:

                                 Rullebordet, som har stået i tekstilværkstedet ved glasværkstedet, er

                                 blevet doneret til bronzeværkstedet, da ingen i stuehuset havde brug

                                 for det.

 1. Malerværkstedet
  1. Ny belysning:

           Planen for den nye belysning i malersalen bliver ikke ændret. Der

           kommer tre rækker med lamper og det skulle give lys nok.

 1. Kurser og kursustilskud

           Der har været snak omkring et lukket kursus, hvor der pga. afbud

           blev tilbudt pladser til folk udefra. Snakken klares internt.

 • Opsætning af plakater

           Plakaterne til vores udstillinger og arrangementer bliver sat op af

           frivillige fra gården. Der er lavet en liste, som man kan skrive sig

           på, hvis man vil deltage , f.eks. hvis man bor i et område, hvor der

           Ikke bliver sat plakater op.

 1. Andre værksteder

                                       Keramik: Hemsen er blevet udstyret med en trappe og der vil

                                       blive sat hylder op.

                                      Værktøj og andet, som ikke bliver brugt meget, kommer

derop

                                      Papir: Der er kommet et nyt medlem, som laver quilling.

                                      Hun er på gården torsdag og hun vil gerne lære fra sig.

                                      Papirgruppen har været på besøg hos Fjordglimt, da de har et

                                      projekt, som skal hænges op der.

                                      Sølv: Poul-Erik vil gerne lave et “ringkursus” – han vil gerne have

                                      en ekstra med fra værkstedet, så man er to om at hjælpe og vej-

                                      lede.
                                      Bronze: Der er nu 12 medlemmer, men ikke så mange aktive.

                                      Den elektriske ovn til udbrænding er ved at være klar, så man

                                      kan gå i gang med at støbe.

                                      Glas: I glas er der 20 medlemmer, hvoraf ca. 7-8 er aktive i værk-

                                      stedet.

                                      Opbevaringen til de store glasplader gjort færdig.

                                      Der arbejdes flittigt med glasset, Float, System 96 og Bullseye.

                                       Pileflet: Man er nu oppe på 14 personer og der flettes både i

                                      salen og i skovlængen. Der er travlhed i forbindelse med fokus

                                      udstillingen til forårsudstillingen.

                                     

                                      I forbindelse med fokusudstillingen blev det drøftet om der skulle

                                      være fokusudstilling både forår og efterår.

                                      Udstillingsudvalget tager det op på deres næste møde.

                                      Bronze har fokus i 2025 og papir har fokus i 2026.

 

 1. Husorden på hjemmesiden – mangler fra Papir-, Pil- og Tekstilværkstederne

           De værksteder, der mangler at skrive en husorden, bedes gøre det og sende den til

           Marianne, så hun kan lægge den på hjemmesiden.

 

 1. Skulpturhaven – status og næste skridt

           Der har været møde om skulpturhaven med Karen Attwell, som fortalte om planen

           for haven. Bestyrelsen vil på sit næste møde tale om det videre forløb.

 

 1. Kunst i Pinsen – Tovholder fra Gulddysse Kulturgård

Lene er tovholder på arrangementet.  Man bedes spørge i sit værksted, hvem der ønsker at deltage og melde det tilbage til Lene. Der kommer en deadline for tilmelding senere.

 

 1. Forårsudstillingen

           Der er fernisering søndag d. 7. april. Værker til udstillingen skal afleveres senest

           onsdag d. 3. april

 

 1. Næste kontaktmøde er d.7.oktober kl. 14-16.

         

 

 1. Eventuelt:

Marianne rydder op i garderoben i stuehuset efter generalforsamlingen.

           Hvis I har noget liggende, skal det fjernes inden da, ellers bliver det smidt ud.

 

 

 

DAGSORDEN kontaktmøde 4. oktober 2023

 

 

Afbud: Finn (bronze), Inger-Marie (Glas), Henning (bronze)

 1. Valg af referent
 2. Referat fra seneste møde 7. februar 2023 – vedhæftet
 3. Fra værkstederne
 4. Tilføjelse til eksisterende husorden – Sølvværkstedet
 5. Røgfri områder ude vedtaget af bestyrelsen.
 6. Drejebog for udstillinger – vedhæftet
 7. Åbne Værksteder 2024 – Datoer
 8. Skulpturhaven – status og næste skridt
 9. Kalender 2024
 10. Dato for næste møde.
 11. Eventuelt

REFERAT kontaktmøde 4. oktober 2023

Deltagere: Benthe Aagaard, Vibeke Guldbæk, Lene Vestergaard, Bente Bang, Marianne Druedahl, Anne Mette Spaanhede, Poul Erik Hansen, Inge Fredsted, Anne-Mette Mølbak, Dorthe Lynnerup (referant).

Afbud: Finn (bronze), Inger-Marie (Glas), Henning (bronze)

 1. Valg af referent: Dorthe L
 1. Referat fra seneste møde 7. februar 2023 – vedhæftet: Godkendt
 2. Fra værkstederne
 • Maler: i dag optaget video til lokal-tv – alle værksteder vil blive tilbudt optagelse af en video. Værkstedet klar til udstilling. Fortsætter-malerkursus i november
 • Smykker: opstillere til udstilling klar, 3 nye medlemmer, problemer med at have aktive medlemmer nok, fået stenslibningsmaskine placering i garage 3. Smykkers fælles udsmykning af bordene til efterårsudstillingen er skov og strand. Ny dør mellem tekstil- og smykkeværkstederne fungerer godt. Aften åbent hus torsdag den 9. november. Annoncere på FB.
 • Bronze: arbejder med at finde de gode procedurer for støbning af emner. Gummimåtter fra gårdsplads vil bronze bruge i fremtiden. HUSK: Sandblæseren skal tømmes efter brug.
 • Tekstil: et nyt hold er kommet til Aftenholdet, så nu i alt op til 4 hold. Måske et kursus på vej i genbrugssyning.
 • Papir: NYT-nye medlemmer vil gerne komme om aftenen. Inviteret til at udstille på Fjordglimt i 2024. Vil tage sammen på en udstillings-udflugt. Indkøb af forskellige redskaber i gang. Aften åbent hus for papir i november. Annoncering på FB
 • Keramik: 78 medlemmer. Stadig venteliste, mange på værksted tirsdag og torsdag, medlemmerne kommer på værkstedet gennem hele åbningstiden. Henning er kontakt person for keramik. Vibeke overgiver regnskabet til Susanne Møller. Keramik værkstedet har afholdt 3 viden delings event siden sidst.
 • Glas: God stemning, meget aktivitet. Glas er blevet meget dyrt indenfor de sidste to år. Der vil komme prisstigninger på emner til næste udstilling. Sandblæseren skal tømmes efter brug. Nyt arbejdslys, der virker godt
 • Pil: nu 14 medlemmer, succes med synlighed i Sagnlandet på pilefestival, 5 af os har været på 5 dages pilekursus på Haslev højskole, holdt årl. flet og fremtid aften i sept., kursus i april om bark.
 1. Tilføjelse til eksisterende husorden for hvert værksted.
  Hvert værksted sender deres egen husordenen til Marianne Druedahl, som vil lægge husordenen på værkstedets hjemmeside. Pileflet har ikke særlig husorden.
  Der er klude til at klippe i stykker i det midterste skab i Salen til ”brug og smid væk”
 1. Røgfrit område besluttet ude på de to terrasser (hjørnet i gården, træterassen ved Skovlængen)
 1. Drejebog for udstillinger – Vedhæftet fil. Kontaktudvalgsmedlemmerne må give besked til Marianne, hvis de har kommentarer.
 2. Åbne Værksteder 21.-22. september 2024.
  Kontaktudvalgsmøde 5.2.2024 kl. 14-16
  Kontaktudvalgsmøde 7.10.2024 kl. 14-16
 3. Skulpturhaven – status og næste skridt v/Marianne DruedahlStatus: Rikke, Marianne, Bente samt Roskilde kommunes havearkitekt holder møde 26.10 om Hvad må vi? Hvad vil kommunen gå med til?
 • Det eneste, der ligger fast er, at pileværkstedet´s kar får placering ved træterrassen, sammen med en fryser skjult i et skur til opbevaring af udblødt pil.
 1. Kalender 2024
 • Marianne opdaterer hurtigst muligt på hjemmesiden
 1. Dato for næste møde: 5.2.2024 kl. 14-16
 2. Eventuelt
  Et tæppe er doneret, Marianne finder ud af hvad der skal ske med det.
  Lokal TV vil lave optagelse en gang hver kvartal
  OBS! Kun parkering af biler i gården med handicap skilt.

DAGSORDEN for møde 7. februar 2023:

 1. Valg af referent
 1. Referat fra seneste møde 4. oktober 2022 – bemærkninger
 2. Åbne værksteder 11. – 12. marts 2023
  1. Hvilke værksteder deltager og hvor opholder man sig
  2. Hvordan vil man gøre mere for synliggørelse og have flere aktiviteter (prøve forskelligt)?
 3. Næste udstilling – Egne medlemmers forårsudstilling.
  1. Kritik efter efterårsudstillingen
  2. Forslag om udarbejdelse af en mini drejebog for udstillingerne
  3. Det vil være uhyre gavnligt, hvis du inden mødet læser dette fra hjemmesiden: https://www.gulddyssegaard.dk/sw26812.asp
 4. Skulpturhaven
  1. Så langt er vi kommet
  2. Næste skridt
  3. Nordea fonden
 5. Skal vi holde en forårsfest for medlemmerne – hvem vil evt. arrangere
 6. Håndklæder/klude på toiletterne – Ny procedure
 7. Ny glasdør mellem malerværkstedet og keramikværkstedet
 8. Facebook profil for Gulddysse Kulturgård oprettet
 9. Ny hjemmeside under udarbejdelse
 10. Fra værkstederne
 11. Dato for næste møde.
 12. eventuelt

Referat

 1. Poul Erik valgt som referent
 2. Ingen bemærkninger
 3. Bronze deltager ?
 4. Send materiale til Facebook til Marianne senest 1. marts. Se i øvrigt senere angående Facebook
 5. a. Der opfordres til at værksteder eller værkstedssammenslutninger laver separate udstillinger.  Det er billigt at leje lokalerne.
 6. b. Lene laver oplæg til drejebog
 7. Der blev afholdt at seminar om skulpturhaven d. 9 januar, hvor 8 deltog. 8 forslag blev sendt i prioriteret rækkefølge til bestyrelsen.  Hovedprioritet: synlighed mod vejen. Man kan søge Nordea fonden.  Rikke er tovholder.  Det er vigtigt at man kan demonstrere inddragelse af lokalsamfund + børn + unge.  Frivillig pleje kunne også være en faktor.  Der søges om 200.000 kr., der bl. a. skal gå til havearkitekt samt anlægsudgifter til hække, stier, vandløb og planter.
 8. Forårsfest. Tages med til diskussion på generalforsamling.  ”Nytårskur” er også under overvejelse.
 9. Vi fortsætter, men kun med håndklæder. Ikke klude.
 10. Glasdør fixes. Dør mellem sølv og tekstil+papirværksted ønskes.
 11. Gulddyssen har oprettet Facebook profil. Værksteder kan oprette egne åbne Facebook grupper.  Dorthe vil gerne hjælp med at oprette dem
 12. Hjemmeside forventes i luften 1.marts
 13. Sølv fortalte om fokusudstilling. Rækkefølgen for fokusudstillinger er bronze, pil, tekstil
 14. Næste møde onsdag d. 4 oktober (ikke i Stuehuset)
 15. a. Vi har intet hørt fra Jyllinge festival.
 16. Tilmelding til Kunst i Pinsen. De enkelte deltagere melder sig til Lene. Der er jazz lørdag formiddag.  Det sætter begrænsning for hvilke lokaler, der kan bruges lørdag formiddag.
 17. En nyindkøbt poler-slibemaskine kan placeres i skuret
 18. Lene beder om at få at vide, når nye medlemmer har betalt gebyr til værksted. Marianne informerer.

Kontaktpersonernes opgaver

 • Som udgangspunkt er værkstederne selvstyrende. Dette betyder, at det er den samlede gruppe på værkstedet, der beslutter, hvordan værkstedet skal køre. Den samlede brugergruppe fastsætter værkstedets husorden. Den samlede brugergruppe beslutter brugen af en eventuel fællesøkonomi. Der følger som udgangspunkt ikke økonomi med fra bestyrelsen til værkstederne.

 • Hvert værksted vælger en gang årligt en eller to kontaktpersoner. Kontaktpersonen (kontaktpersonerne) skal ikke betragtes som leder af værkstedet, men som formidler af informationer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra bestyrelsen til eget værksteds øvrige medlemmer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra eget værksted til bestyrelsen.

 • Kontaktpersonerne varetager kommunikation med de øvrige værksteder.

 • Kontaktpersonen bliver af den person i bestyrelsen, der har ansvaret for medlemskartoteket, orienteret, når nye medlemmer indmeldes i deres værksted. Kontaktpersonen har herefter til opgave at sørge for, at disse nye medlemmer bliver introduceret til /rundvist i værkstedet, inden de starter på egen hånd.

 • Opstår der uoverensstemmelser mellem et værksteds medlemmer forsøger kontaktpersonerne at løse konflikten evt. med hjælp fra de øvrige kontaktpersoner, evt. med hjælp fra bestyrelsen.
  Som kontaktperson kan man fravælge at påtage sig denne opgave.


 

Kommissorium for Kontaktudvalget

 • Som udgangspunkt er værkstederne selvstyrende. Dette betyder, at det er den samlede gruppe på værkstedet, der beslutter, hvordan værkstedet skal køre. Den samlede brugergruppe fastsætter værkstedets husorden. Den samlede brugergruppe beslutter brugen af en eventuel fællesøkonomi. Der følger som udgangspunkt ikke økonomi med fra bestyrelsen til værkstederne.

 • Hvert værksted vælger en gang årligt en eller to kontaktpersoner. Kontaktpersonen (kontaktpersonerne) skal ikke betragtes som leder af værkstedet, men som formidler af informationer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra bestyrelsen til eget værksteds øvrige medlemmer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra eget værksted til bestyrelsen.

 • Kontaktpersonerne varetager kommunikation med de øvrige værksteder.

 • Kontaktpersonen bliver af den person i bestyrelsen, der har ansvaret for medlemskartoteket, orienteret, når nye medlemmer indmeldes i deres værksted. Kontaktpersonen har herefter til opgave at sørge for, at disse nye medlemmer bliver introduceret til /rundvist i værkstedet, inden de starter på egen hånd.

 • Opstår der uoverensstemmelser mellem et værksteds medlemmer forsøger kontaktpersonerne at løse konflikten evt. med hjælp fra de øvrige kontaktpersoner, evt. med hjælp fra bestyrelsen.
  Som kontaktperson kan man fravælge at påtage sig denne opgave.