Kontaktpersoner

Lene Plank Vestergaard

Kontakt til billedværkstedet

Benthe Aagaard

Kontakt til Malere og Glas

Vibeke Guldbæk

Kontakt til Keramikværkstedet

Henning Esbensen

Kontakt til keramik og bronze

Inger-Marie Ibsen

Kontakt til glasværkstedet

Benthe Bank

kontakt til papirværkstedet

Anne Mette Spaanhede

kontakt til sølv- og smykkerværkstedet

Finn Christensen

kontakt til bronzeværkstedet

Dorthe Lynnerup

Kontakt til Pilefletværkstedet

Poul Erik Hansen

Kontakt til sølv- og smykkerværkstedet

Marianne Druedahl

kontakt kulturværkstedet

Inge Fredsted

kontakt til tekstilværkstedet

Referat seneste kontaktudvalgsmøde

DAGSORDEN for møde 7. februar 2023:

 1. Valg af referent
 1. Referat fra seneste møde 4. oktober 2022 – bemærkninger
 2. Åbne værksteder 11. – 12. marts 2023
  1. Hvilke værksteder deltager og hvor opholder man sig
  2. Hvordan vil man gøre mere for synliggørelse og have flere aktiviteter (prøve forskelligt)?
 3. Næste udstilling – Egne medlemmers forårsudstilling.
  1. Kritik efter efterårsudstillingen
  2. Forslag om udarbejdelse af en mini drejebog for udstillingerne
  3. Det vil være uhyre gavnligt, hvis du inden mødet læser dette fra hjemmesiden: https://www.gulddyssegaard.dk/sw26812.asp
 4. Skulpturhaven
  1. Så langt er vi kommet
  2. Næste skridt
  3. Nordea fonden
 5. Skal vi holde en forårsfest for medlemmerne – hvem vil evt. arrangere
 6. Håndklæder/klude på toiletterne – Ny procedure
 7. Ny glasdør mellem malerværkstedet og keramikværkstedet
 8. Facebook profil for Gulddysse Kulturgård oprettet
 9. Ny hjemmeside under udarbejdelse
 10. Fra værkstederne
 11. Dato for næste møde.
 12. eventuelt

Referat

 1. Poul Erik valgt som referent
 2. Ingen bemærkninger
 3. Bronze deltager ?
 4. Send materiale til Facebook til Marianne senest 1. marts. Se i øvrigt senere angående Facebook
 5. a. Der opfordres til at værksteder eller værkstedssammenslutninger laver separate udstillinger.  Det er billigt at leje lokalerne.
 6. b. Lene laver oplæg til drejebog
 7. Der blev afholdt at seminar om skulpturhaven d. 9 januar, hvor 8 deltog. 8 forslag blev sendt i prioriteret rækkefølge til bestyrelsen.  Hovedprioritet: synlighed mod vejen. Man kan søge Nordea fonden.  Rikke er tovholder.  Det er vigtigt at man kan demonstrere inddragelse af lokalsamfund + børn + unge.  Frivillig pleje kunne også være en faktor.  Der søges om 200.000 kr., der bl. a. skal gå til havearkitekt samt anlægsudgifter til hække, stier, vandløb og planter.
 8. Forårsfest. Tages med til diskussion på generalforsamling.  ”Nytårskur” er også under overvejelse.
 9. Vi fortsætter, men kun med håndklæder. Ikke klude.
 10. Glasdør fixes. Dør mellem sølv og tekstil+papirværksted ønskes.
 11. Gulddyssen har oprettet Facebook profil. Værksteder kan oprette egne åbne Facebook grupper.  Dorthe vil gerne hjælp med at oprette dem
 12. Hjemmeside forventes i luften 1.marts
 13. Sølv fortalte om fokusudstilling. Rækkefølgen for fokusudstillinger er bronze, pil, tekstil
 14. Næste møde onsdag d. 4 oktober (ikke i Stuehuset)
 15. a. Vi har intet hørt fra Jyllinge festival.
 16. Tilmelding til Kunst i Pinsen. De enkelte deltagere melder sig til Lene. Der er jazz lørdag formiddag.  Det sætter begrænsning for hvilke lokaler, der kan bruges lørdag formiddag.
 17. En nyindkøbt poler-slibemaskine kan placeres i skuret
 18. Lene beder om at få at vide, når nye medlemmer har betalt gebyr til værksted. Marianne informerer.

Kontaktpersonernes opgaver

 • Som udgangspunkt er værkstederne selvstyrende. Dette betyder, at det er den samlede gruppe på værkstedet, der beslutter, hvordan værkstedet skal køre. Den samlede brugergruppe fastsætter værkstedets husorden. Den samlede brugergruppe beslutter brugen af en eventuel fællesøkonomi. Der følger som udgangspunkt ikke økonomi med fra bestyrelsen til værkstederne.

 • Hvert værksted vælger en gang årligt en eller to kontaktpersoner. Kontaktpersonen (kontaktpersonerne) skal ikke betragtes som leder af værkstedet, men som formidler af informationer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra bestyrelsen til eget værksteds øvrige medlemmer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra eget værksted til bestyrelsen.

 • Kontaktpersonerne varetager kommunikation med de øvrige værksteder.

 • Kontaktpersonen bliver af den person i bestyrelsen, der har ansvaret for medlemskartoteket, orienteret, når nye medlemmer indmeldes i deres værksted. Kontaktpersonen har herefter til opgave at sørge for, at disse nye medlemmer bliver introduceret til /rundvist i værkstedet, inden de starter på egen hånd.

 • Opstår der uoverensstemmelser mellem et værksteds medlemmer forsøger kontaktpersonerne at løse konflikten evt. med hjælp fra de øvrige kontaktpersoner, evt. med hjælp fra bestyrelsen.
  Som kontaktperson kan man fravælge at påtage sig denne opgave.


 

Kommissorium for Kontaktudvalget

 • Som udgangspunkt er værkstederne selvstyrende. Dette betyder, at det er den samlede gruppe på værkstedet, der beslutter, hvordan værkstedet skal køre. Den samlede brugergruppe fastsætter værkstedets husorden. Den samlede brugergruppe beslutter brugen af en eventuel fællesøkonomi. Der følger som udgangspunkt ikke økonomi med fra bestyrelsen til værkstederne.

 • Hvert værksted vælger en gang årligt en eller to kontaktpersoner. Kontaktpersonen (kontaktpersonerne) skal ikke betragtes som leder af værkstedet, men som formidler af informationer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra bestyrelsen til eget værksteds øvrige medlemmer.

 • Kontaktpersonerne viderebringer informationer fra eget værksted til bestyrelsen.

 • Kontaktpersonerne varetager kommunikation med de øvrige værksteder.

 • Kontaktpersonen bliver af den person i bestyrelsen, der har ansvaret for medlemskartoteket, orienteret, når nye medlemmer indmeldes i deres værksted. Kontaktpersonen har herefter til opgave at sørge for, at disse nye medlemmer bliver introduceret til /rundvist i værkstedet, inden de starter på egen hånd.

 • Opstår der uoverensstemmelser mellem et værksteds medlemmer forsøger kontaktpersonerne at løse konflikten evt. med hjælp fra de øvrige kontaktpersoner, evt. med hjælp fra bestyrelsen.
  Som kontaktperson kan man fravælge at påtage sig denne opgave.