Fra den første ide i 2002 til udgangen af 2014

2002

September:  Ideen til Gulddysse Kulturgård opstår.

Oktober: Ideen præsenteres for borgmester Evan Lynnerup

December: Første skriftlige oplæg til Gulddysse Kulturgård fremlægges

2003

September: Det første arkitektoplæg med beskrivelser præsenteres

November: Der dannes en 4-mands Styregruppe

2004

April: Projektoplæg med skitser, beskrivelser og økonomi overslag indleveres til byrådets behandling.

Juni: Gundsø byråd beslutter at bakke ideen og projektet op.

Oktober: Gundsø byråd sætter de første 300.000 af til projektet i budget 2005.

2005

Januar: Foreningen Gulddysse Kulturgård stiftes.

April: Byrådet godkender vedtægten og giver 15 års brugsret.

Maj: Skitseforslag med beskrivelser afleveres til byrådet.

Juni: Byrådet godkender skitseforslaget, hvilket er signal til at gå i gang.  Vi modtager lige før sommerferien 300.000 kr. fra Gundsø kommune.

Juli: Der projekteres for myndighedsansøgning.

August: Ansøgning om byggetilladelse afleveres.

September: De første renoveringsarbejder er nu i gang.

December: Byggetilladelsen udstedes.

 

 

2006

Januar: Den egentlige genopbygning starter.

April: Der støbes gulv med gulvvarme slanger under.

September: Isoleringsarbejderne fortsættere – opbygning af gibs vægge.

Oktober: Vi modtager 170.000 kr. fra Gundsø kommune. Opbygning af toiletmodul.

November: Første arrangement – Kunstudstilling.

 

2007

Januar: Vi modtager 215.000 kr. fra Roskilde kommune, og  tilsagn om 25.000 kr. fra TUBORGFONDET til hjælp til indkøb af ovn til keramikværkstedet.

Februar: Vi får den første varme på!

Marts: Træbeton beklædning af lofter er i gang.

Maj: Glasvæv og maling på vægge.

Juni: Ophængning af loftpendlere.

August: Vi modtager 600.000 kr. fra Nordea Fonden.

September: Vi modtager tilsagn om op til 560.000 kr. fra Real Dania Fonden til etape 3 og tilsagn om op til 110.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til etape 2.

November: Vi holder officiel indvielse af de første lokaliteter – etape 1 – en milepæl er nået!

2008

Januar: De første aktive brugere rykker ind og de kunstneriske udfoldelser tager fart.

Februar: Vi modtager 100.000 kr. fra Roskilde kommune.

April: Forårsudstilling med malerier, keramik og skulpturer fremstillet af de aktive medlemmer. Udstillingen er en stor bekræftelse på at ideen har båret frugt!

Sommeren: Genopbygningsprogrammet for etape 3 – Østlængen senere omdøbt til Skovlængen – går i gang.

Oktober: Festlig indvielse af etape 2 – Salen. Nok en milepæl er nået, en af de store!

November: Vi får brugsretten til Stuehuset med i kontrakten med Roskilde kommune.

2009

Januar: Byggeholdet går videre med etape 3 – genopbygning af Østlængen. Der udføres brandsikring, spær forstærkes, isolering og loftbeklædning.

Februar: Fotoudstilling “Havørne og Måger”.

Marts: De første to rum i Stuehuset er under let renovering. Kunstudstilling for de aktive brugere over temaet “FJORDEN”.

Maj: AOF kunstudstilling og Bajazzerne spiller på gårdspladsen.

Juni: Kunstdage i Pinsen og Sixfoot Stompers spiller på gårdspladsen.

Juli: Gulvopbygning i det store rum i Østlængen med støbning.

Oktober: Gulvopbygning i indgangspartiet klar til støbning. Smykke- og Sølvværkstedet åbnes i Stuehuset.

November: Maleriudstilling ved Merete Roy. Gulddysse Kulturgård modtager Roskilde kommunes Foreningskulturpris på 15.000 kr. ved et arrangement på GIMLE. Prisen gives til Arbejdsteamet, som anskaffer et billardbord med lamper og andet tilbehør. Koncert ved Svetoslav Korolev.

December: Kunstudstilling for de aktive brugere over temaet “Efterår”. Endnu en milepæl nås da der lukkes op for gulvvarmen i Østlængen.

2010

Januar: Det er en kold vinter! – Genopbygningen af etape 3 fortsætter.

April: Forårsudstilling for de aktive brugere – maletemaet “VINTER”

Maj: Kunstdage i Pinsen. Six Foot Stumpers spiller Jazz på Gårdspladsen. Installation og færdiggørelse af toiletter. Malerarbejde fortsætter i Østlængen.

Juni: Vi modtager tilsagn om 25.000 kr. fra TUBORGFONDET til hjælp til indkøb af ovn til det kommende glasværksted.  Vi bliver af vores sponser Realdania officielt udpeget som et af “Byggeriets Ildsjæle” og deltager i en indbudt konference i Odense. En herlig påskønnelse af hele teamets indsats.

Juli: Vi modtager ibrugtagningstilladelse for etape 3 fra Roskilde kommune, hvilket udløser slutraten på 60.000 kr. af fondsbevilling fra Realdania.

August: Vi modtager tilsagn om 60.000 kr fra Lokale- og Anlægsfonden til renovering af Stuehuset.  Gundsø Kunstforening udstiller.  Jazz på Gårdspladsen.

Oktober: Aktive brugeres efterårsudstilling.

November: Idræts- og Kulturudvalget holder møde på Gulddyssegården.  Officiel indvielse af Etape 3 – Skovlængen. Det bliver vores nye flotte udstillingsområde ud mod Gulddysseskov.

2011

Januar: En aften om Det frivillige Engagement – inspiration ved Esben Danielsen.

Marts: Nina Ullmann udstiller Glaskunst i Skovlængen.

April: INUIT NU – Maleriudstilling af den grønlandske kunstner Johan Markussen.  Forårsudstilling for de aktive brugere.  APA aftenskole holder en uges sommerhøjskole.

Juni: Sommerjazz på Gårdspladsen.

Juli: Vi modtager ibrugtagningstilladelse for etape 4 – Stuehuset, som udløser en fondsbevilling fra Lokale- og Anlægsfonden på 60.000 kr.

August: Sommerjazz på Gårdspladsen.  Gundsø Kunstforening udstiller.

September: Dyssemalerne udstiller.

November: Indvielse af 4. etape – Stuehuset.

Dermed officiel afslutning af genopbygnings programmet for Gulddyssegårds fire længer, der nu står som nye.

2012

Januar: GTM – Teaterforeningen – arrangement

Februar: Medlemsaften med Syngepigerne.  Papirværkstedet starter op.

April: Arbejdsteamet begynder opførelsen af NATURBASEN – et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.  Aktive medlemmers forårsudstilling.

Maj: Glasværkstedet holder Åbent hus.  APA aftenskole holder Sommerhøjskole.  Sommerjazz ved Hanebjælken.

Juni: Gundsø Kunstforening udstiller.  Grillaften for medlemmer.

August: Kinesiske Kulturdage med show i haven og kunstudstilling.  Sommerjazz ved Hanebjælken.  Gundsø Kunstforening udstiller.

September: Kunsten i Højsædet med Åbne Værksteder.  Dyssemalerne udstiller.

November: Aktive medlemmers efterårsudstilling.  Katrine Lillør foredrag “Mine bedste Eventyr”

2013

Februar: Medlemsaften

Marts: Lisbeth Borggren udstiller Quilt.

April: Aktive medlemmers forårsudstilling.  Ekstraordinær generalforsamling.

Maj: Åbne Værksteder.  Gundsø Kunstforening udstiller.  Kunst i børnehøjde.

Juni: Jazz på Gårdspladsen.  APA holder Sommerhøjskole.  Sommerfest for medlemmer.

August: Jazz på Gårdspladsen.

Oktober: Åbne Værksteder.

November: Rejsegilde på NATURBASEN.

November: Jul på Gulddyssegården.

2014

Februar: Marie Bertelsen fortæller om Grønland.

Marts: Velværemesse.  Malerkursus.  Åbne Værksteder.

April: Naturbasen indvies.  Aktive medlemmers forårsudstilling.

Juni: APA Sommerhøjskole.  Jazz på Gårdspladsen.  Gundsø Kunstforening udstiller.

August: Jazz på Gårdspladsen.

September: Åbne Værksteder.

Årene fra 2015 til i dag

Den daglige drift er kommet ind i en fast gænge. Medlemmerne mødes på værkstederne og fremstiller mange utrolige kunstgenstande.

Der er kommet flere værkstedsgrupper til: Tekstil, Bronze, Pileflet og Kulturværkstedet, hvor man arrangerer foredrag eller koncerter eller andet, som kan have interesse.

Foreningen arrangerer en inviteret udstilling i ugerne 5 og 6, en forårs- og en efterårsudstilling for aktive medlemmer, et julemarked, hvor medlemmerne står for boderne og cafeen.

I boderne kan gæsterne købe hjemmelavede kunstgenstande eller andet, der kan bruges som gaver. I cafeen hygger gæsterne sig med venner over gløgg og æbleskiver. Overskuddet fra cafeen går til værkstederne.

To gange årligt arrangeres Jazz på Gårdspladsen i samarbejde med Gundsømagle Landsbyråd og Roskilde kommune.

Der udvikles hele tiden nyt, fordi Gulddysse Kulturgård en en forening med kreative medlemmer, der gerne vil dele deres kreativitet med lokalsamfundet.

Senest er en Kulturhave på vej.

Tanker og planer for renoveringen af Gulddyssegården

Gulddyssegård er arketypen på en sjællandsk, firlænget bondegård. Der er derfor i arbejdet med at transformere ejendommen om til et kultur- og samlingssted lagt vægt på, at rum og helhed etableres under en inspiration, der stimulerer kreativ udfoldelse. Der er bevidst arbejdet med balancen mellem bevarelse og fornyelse.
 
Set udefra vil fornyelsen primært bestå i en generel renovering. Der er mange smukke bygningsmæssige detaljer på Gulddyssegård. Den ydre karakter af gården vil derfor i størst mulig udstrækning blive bevaret.
 
Gårdspladsen som rum vil i fremtiden i højere grad blive inddraget i de aktiviteter, der kommer til at foregå i værkstederne. Dette kan fysisk og visuelt lade sig gøre ved at åbne alle i dag eksisterende vindueshuller og isætte større vinduer med en overkarm, der følger de klassiske staldvinduer. Gårdspladsens meget smukke, men også meget ujævne belægning af pigsten, tilføres af hensyn til sikkerhed og mobilitet nogle ganglinjer med en jævnere overflade.
I midten af gårdspladsen plantes et lindetræ, hvoromkring der bygges en bænk.

Gulddyssegårdens længer består i dag af store ubrudte rum. Når loftsbrædderne forsvinder og der lukkes op til kip, vil man få nogle meget flotte rumligheder frem. Denne rumlighed er i skitseforslaget forsøgt bevaret i videst muligt omfang.
Det betyder i praksis at al møblering, herunder installationer, er placeret midt i rummene. Installationskernerne indeholder toiletter, rengøringsrum, køkken, arbejdsvaske, tekøkkener, garderober samt depotrum. Den primære ganglinje vil ligge ind mod gårdspladsen hvilket “freder” zonerne omkring arbejdsvaskene.
Glasskydedørene i forbindelse med kernerne fungerer dels som vindfang dels som afskærmning.