Festudvalg nedsat marts 2023

Festudvalg nedsat

På generalforsamlingen 21. marts 2023 besluttede man at nedsætte et festudvalg, hvis opgave det er at arrangere en årlig forårsfest.

Anledningen var den fantastiske fest, man afholdt 31. maj 2022.

Festudvalgets medlemmer

På generalforsamlingen genvalgtes festudvalget med en to nye medlemmer.

Festudvalget består af:

Lene Plank Vestergaard

Bente Bang

Inger Jespersen

Gudde Rosenkilde

Vibeke Guldbæk

Jeanette Krarup Jensen

Inge Lise Kloster 

Valter Cloette Jensen

Henny Wibholm

Tovholder: en fra bestyrelsen

Forårsfest 2023

Der inviteres til fest for alle medlemmer

mandag 15. maj 2023 klokken 18 i Salen