Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 21. marts 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for det efterfølgende kalenderår.

7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende kalenderår.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år. 3 er på valg de ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Valg af revisor suppleant.

13. Eventuelt.


Uddeling af Årets Guldklump 2023

Efter generalforsamlingen uddeles årets Guldklump.

Referat fra generalforsamlingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Guldklumpen blev efter generalforsamlingen 21. marts 2023 givet til Steen Jespersen. Steen har været aktivt medlem i mange år og er at finde på mange af af Gulddyssegårdens værksteder. Steen er at finde på keramik-, bronze-, glas- og sølvværkstederne.

Ingen tvivl om at Steen er både kreativ og hjælpsom. Han laver ovne til raku- og bronze brændinger. Også bøjlerne til værkstedernes skilte sat på væggene på gårdspladsen er delvis Steens kreationer.