Malerværkstedet

Malerværkstedet er stort nok til at du kan sidde og arbejde i en hyggelig og afslappet atmosfære.

De smukke omgivelser giver inspiration til dine værker, hvad end dine foretrukne materialer er.

Her kan man tegne, male med akryl eller akvarel – valget er dit. Vi har mange staffelier til rådighed, men materialer må du selv sørge for.

Som vi plejer at sige: Hos os er det kun fantasien, der sætter grænser.

Der er en gruppe på omkring 75, der er medlemmer af malerværkstedet. Nogen kommer meget sjældent, fordi de maler hjemme, men godt vil have mulighed for at udstille på de to årlige udstillinger. Andre kommer regelmæssigt på en fast ugedag.

Det sociale spiller en stor rolle for de mindre grupper, man kan møde, når man kommer forbi en hverdags formiddag.

Særlig i vintermånederne er der meget liv på værkstedet. Her forbereder man sig til kommende udstillinger, laver bestillingsarbejder eller maler et maleri, man har fået ideen til. Pauserne tilbringer man sammen ved det store bord i midten af lokalet.

Vi har også muligheden for at stå ude og male på terrassen eller i carport 3

Roskilde TV kom på besøg

Se videoen til venstre og hør om nogle medlemmers oplevelser på værkstedet.

Du kan også være med på værkstedet, hvis du har lyst til at have et sted at stå/sidde og male.

Referat fra seneste værkstedsmøde

 Deltagere:  Inger Skive, Solvejg, Jannie, Vibeke, Lone, Dorte, Caja, Ann, Lene K, Lise, Susanne, Benthe og Lene P. Vejret drillede.

DAGSORDEN 18/1 2024 kl. 16-18

  1. Valg af ordstyrer

      Benthe valgt

  1. Valg af referent.

      Lene valgt

  1. Godkendelse af sidste referat + fra kontaktudvalget

      Begge godkendt

  1. Kontaktudvalg , nogle emner fra jer.( Lene, Benthe)

      Vi vil gerne høre mere om de planer, der er for belysningen i malerlokalet, da mange er ret nervøse for, om der bliver nok lys på den enkelte arbejdsplads. Vi anmoder om, at der ikke fjernes noget af de lyskilder, der er i øjeblikket , så vi kan se, hvordan de nye lamper virker, og om de tilfredsstiller det lys, der er meget nødvendigt både om dagen og om aftenen.     

      Hvad gælder for kursus og kursustilskud?
Kunne man ikke opfordre brugere fra andre kommuner til, at sætte plakater fra Gulddysse op på egnede steder?

  1. Deltagere til malekurser hvem må deltage? (Lise)

      Lise efterlyste følgende:
Hvem må deltage, når der oprettes et kursus. 1.Kun værkstedets medlemmer, 2. medlemme fra andre værksteder, 3. passive medlemmer? Hvem mon kan svare på dette, Bestyrelsen? Benthe tager det med.

  1. Fremmøde i ugens løb på værkstedet (Lene)

      Alle værkstedets medlemmer må komme på værkstedet uanset hvilken dag og hvilket tidspunkt, selvom der enkelte dage er ret mange. Man må finde en plads, selvom det kan være snævert.

  1. Rengøring, herunder indvendig vinduespudsning i malerværkstedet inden, næste udstilling ( Benthe) 

      Onsdagsholdet gør rent i køkkenet, men vi mangler nogle til at pudse vinduer i værkstedet, så dette punkt bliver først besvaret lidt senere.

  1. Ønskeliste + (se vores beløb i vedhæftningen)

      Fiksativ + gelplade/rulle indkøbes af Lene K. Tilfredshed med overskueligheden af regnskabet.

  1. Eventuelt

     Udstillingens afleveringstidspunkter bliver som vanligt. Den inviterede udstilling bliver nok opgivet, da den tager ca. tre uger af gårdens virke.     Åbne Værksteder 21 0g 22/9. Desværre blev der ikke tid her i foråret.    

  1. Dato + ansvarlige for næste malermøde

      Næste malermøde: 10/9 kl. 15-17.  Kage/ kaffe /te m.m. Lone bager +Dorte og Benthe.

Referent  Lene P.