Privatlivspolitik

I henhold til EU bestemmelser med ikrafttræden 25. maj 2018 har foreningen Gulddysse Kulturgård følgende politik på området vedrørende håndtering af persondata

Når du melder dig ind i foreningen Gulddysse Kulturgård afgiver du følgende oplysninger til foreningen:

Navn, Adresse, Telefon, Email og som Aktivt medlem, hvilke værksteder, du ønsker at være tilmeldt.

Herudover foretager foreningen ingen registreringer om dig.

Det er foreningens målsætning, at du har tillid til, at dine oplysninger behandles på en gennemsigtig og sikker måde.

Dine oplysninger er til internt brug og videregives kun i nødvendigt omfang til andre.

Vi bruger de indsamlede oplysninger til service og information over for dig.

Dine oplysninger videregives kun til Foreningscentralen, som håndterer foreningens medlemskartotek samt til Nets, som udsender og opkræver kontingent.

Internt videregives dine oplysninger til kontaktpersonerne på de værksteder, du er tilknyttet samt til den nøgleansvarlige.

Hvis du er tilmeldt som Interessemedlem videregives dine oplysninger ikke internt.

Dine oplysninger ligger elektronisk hos foreningens formand, som håndterer ind- og udmeldelser.

Der opbevares ingen skriftlige medlemslister.

Ved udmeldelse slettes dine oplysninger fra formandens elektroniske kartotek samt fra Foreningscentralen og Nets.

Ved udmeldelse bliver du i tilfælde af returnering af nøgle bedt om kontooplysninger til returnering af depositum. Denne oplysning opbevares ikke.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra foreningen, kan du blot sende besked om, at du ønsker at blive slettet fra denne service.

Dataansvarlig for dine personoplysninger er foreningens bestyrelse ved formanden. Kontakt: formand@gulddyssegaard.dk / 26 27 08 43. Foreningens CVR-nummer: 30 15 47 03.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger foreningen behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan skrive til os på formand@gulddyssegaard.dk

Klager over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Gulddysse Kulturgårds Håndtering af Personoplysninger vil løbende blive opdateret og ændret i henhold til lovgivning og forordninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i nyhedsmail.

Denne Håndtering af Personoplysninger er gældende fra 25. maj 2018.