Æresmedlemmer

Foreningens første æresmedlem blev
August Lassen
Udnævnt ved indvielsen af den sidste del af Gulddyssegårdens renovering
som det ældste og mest trofaste medlem af arbejdsteamet
6. november 2011

Ved foreningens 15 års jubilæum, udnævntes 5 æresmedlemmer:

Fridan Gibo

Georg Holm Petersen

Ragna Petersen

Flemming Knudsen

Poul Rosenkilde

Alle er de med som frivillige i arbejdsteamet, som gør et stort og uegennyttigt stykke arbejde for foreningen.

De mødes hver tirsdag og flere af dem kommer desuden andre dage – “fordi der lige er noget, der skal laves”.

Disse fem blev æresmedlemmer

3. marts 2020

Næste æresmedlem blev
Torben Sønderskov
som initiativtager til renoveringen og stiftelsen af foreningen på en ekstraordinær generalforsamling
11. april 2013

 

 

Derefter følger 9 æresmedlemmer, nemlig resten af arbejdsteamet, der havde været med til at renovere og genopbygge Gulddyssegården:

Arne Andersen

Freddy Lund Petersen

Gorm Baun

John Hansen

Kaj Jepsen

Kurt Allesøe

Kurt Andersen

Norman Louis Olsen

Valter Cloetta Jensen

som alle blev hædret og takket på foreningens 10 års fødselsdag

18. januar 2015

Ved julefrokosten i 2022 deltog:

Bagest fra venstre ses

Louis Norman Olsen, Jan Grubak, Glenn Larsen, Fridan Gibo og John Hansen

Nederste række fra venstre ses

Georg Holm Petersen, Kurt Allesøe, Poul Rosenkilde og Valter Cloetta Jensen.

Louis, John, Kurt og Valter har været med fra begyndelsen til hele renoveringsarbejdet og heldigvis er nye kommet til.

Og nu er vi nået til 2024

På generalforsamlingen den 21. marts udnævnte bestyrelsen tre nye æresmedlemmer: Jan Grubak, Finn Mortensen og Glenn Larsen.

Desværre var Glenn ikke til stede ved generalforsamlingen, men I får et billede af ham senere.