Udstillinger – Ansvar og opstilling

Ansvar og beslutninger

 • Bestyrelsen for Gulddysse Kulturgård står for de to udstillinger med værker fremstillet af aktive brugere af Gulddyssegården.
 • Bestyrelsen har valgt Lene Plank Vestergaard til at stå for udstillingerne.
 • Lene har alene ansvaret for opstillingerne.
 • Lene vælger selv, hvem hun vil have med til at stå for opstillingen af udstillingerne.
 • Bestyrelsen ønsker at alle værksteders værker blandes, således at udstillingerne fremstår som en blanding af de otte værksteders værker.
 • Bestyrelsen ønsker at udstillingerne er et vindue, hvor vi viser, hvad der foregår på Gulddyssegården.
 • Det er frivilligt for hvert enkelt medlem af Gulddysse Kulturgård, om man ønsker at stille værker til rådighed for en udstilling.
 • Udstillingerne er ikke salgsudstillinger, men udstillede værker kan sælges.
 • Bestyrelsen takker Lene og hele opstillingsgruppen mange gange for det store arbejde, de gør for foreningen ved at stå for udstillingerne.

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at lokalerne står til rådighed for medlemmer og værksteder, som til hver en tid kan lave deres egne udstillinger, hvis man måtte ønske det. Bestyrelsen ser meget gerne, at der kommer flere udstillinger i lokalerne.

Opstillingsgruppen

Opstillingsgruppen består p.t. af

Lene Plank Vestergaard

Vibeke Guldbæk

Inger Jespersen

Henning Esbensen

Udstillingsudvalget

Udstillingsudvalget består til enhver tid af en person fra hvert værksted.

Udvalget bliver indkaldt til møde af den udstillingsansvarlige forud for en udstilling for at komme med ønsker til den kommende udstilling, og efter udstillingen for at evaluere.

I øjeblikket sidder følgende personer i udstillingsudvalget:

Elisabeth Schlichting – Sølv og smykker

Inger Jespersen – Papir

Henning Esbensen – Bronze

Dorthe Lynnerup – Pileflet

   ?   – Tekstil

Inger-Marie Ibsen – Glas

Vibeke Gulbæk – Keramik

Lene Plank Vestergaard – Malere/Billedkunstnere

Plan for udstillingerne - som det ser ud aktuelt

Udstilling på Gulddysse Kulturgård i prioriteret orden.

 1. Udstillingerne ligger på samme tid hvert år. Søndagen efter Påske og søndagen efter efterårsferien og to uger derefter.
 2. Optakt til udstillingen: Opstillingsgruppen taler løbende om, hvad der evt. skal indkøbes eller laves om til næste udstilling. Måske er der kommet ønsker fra udstillingsudvalget ( en person fra hvert værksted, som der har været møder med før og efter hver udstilling). De bliver løbende udført af opstillingsgruppen eller frivillige.

( Hvis det er forår, og der skal være fokusudstilling, udformer fokusværkstedet et forslag til deres udstilling, evt. skal de have hjælp eller forslag til bestemte opstillinger fra opstillings-eller udstillingsgruppen, men de bestemmer helt selv, hvordan deres udstilling skal udformes.)

 1. Ca. 1 mdr. før udstillingen udsendes en kustodeplantilmelding og en indleveringsvejledning og kort tid efter afholdes udstillingsmødet med udstillingsudvalget, hvor vi taler om den kommende udstilling, om ønsker og muligheder. Hvert værksted udtrykker sin holdning , og vi behandler det sammen
 2. Kustodeplanen plejer at være færdig omkring en uge efter udsendelsen. Den færdige plan udsendes til medlemmerne, og hvert værksteds kontaktperson udfærdiger og udsender deres egen plan for, hvor mange emner værkstedsmedlemmerne må indlevere. Alle emner skal være mærkede.
 3. Et par uger før udstillingen udsendes tre planer til de kommende kustoder. A. En kustodeplan B.  Hvordan er man kustode og C. Hvad skal gøres før, under og efter udstillingsdagen.
 4. Indlevering af emner til udstillingen sker fra søndag til onsdag før udstillingen (hvis der er gjort rent i udstillings-lokalerne). Billederne stilles op ad væggen i Salen. Glas, keramik og andet, der skal stå sættes på tæpperne på gulvet og andet, der skal hæng lægges på et bord i Skovlængen. Alt til udstillingen skal være afleveret inden kl. 12.00 den følgende onsdag inden ferniseringen.

7. Onsdagsmalerne er i malerværkstedet indtil kl. 13.00 (de to værksteder i udstillingsområdet er lukket resten af ugen).  Derefter får opstillerne hjælp af 2-3 ægtemænd til at få podier, borde, “sorte hylder” m.m. ned fra loftet, og få nogle af de store staffelier  m.m. op på loftet.  Så går man i gang  med at finde ud af hvor malerierne skal hænges op så vidt muligt i farveorden, og hvor de sættes på gulvet der, hvor de næste dag hænges op. Det tager som regel 4-5 timer.

 1. Ophængning af billederne torsdag. Næste dag sættes det antal snore op, der passer til billederne og kl. 11.00 kommer 2-3 hjælpere til ophængningen. Det varer ca. 1 time. Derefter fortsætter opsætningen af alle de andre emner, der er afleveret til udstillingen. Denne opsætning fortsætter til ca. kl. 18.00 og den fortsætter dagen efter, til alt er sat på en egnet plads, der passer til farvesammensætningen  i dette område. Her arbejdes også det meste dagen. Målet er  at blande alle værkstedernes emner, som det står i formuleringen fra bestyrelsen på Hjemmesiden.
 2. Fredag Kl. 14 eller 15 kommer “de udvalgte sølvfolk” for at sætte sølvet op. Sølv har ½ bord/udstiller men højest  5 borde eller op til 10 tønder.
 3. Lørdag. Den ansvarlige for billedopsætningen bruger nogen tid på, at kontrollere billederne, da snorene strækker sig, og der skal rettes mange steder. Priser skal også sættes på, og hele udstillingen får et sidste eftersyn. Salgsbøgerne for hvert værksted bliver gjort klar med nye sider og salgsslipper og “røde prikke”. Der er tre bøger/værksted=24 bøger, en til hvert udstillingslokale, der skal være i orden. Navnesedler/kuglepenne sættes frem i malerværkstedet til kustoder og udstillere.
 4. En frivillig går rundt med støvsugeren senere på lørdagen. og alt skulle nu helst være klart til om søndagen kl. 13.00.
 5. Søndag .Kustoderne (3 til sølv, 3 mere, en til hvert udstillingslokale til de andre emner og 3 1½ times-kustoder kommer og får udleveret deres mapper og navneskilte, og udstillingen kan begynde efter formandens velkomst.

13. Efter udstillingen. Den varer 14 dage, og den sidste søndag kan de solgte emner afhentes efter visning af salgs-slippen og betaling. Efter kl. 16.00, hvor udstillingen er færdig, fjernes de resterende emner af værkstederne selv, og udstillingslokalerne tømmes for borde, piedestaler m.m., som bliver sat op på loftet i depotet. Salgsmappen for uafhentede solgte emner samles, og hver kunstner står nu selv for udleveringen og betalingen.

 1. 1-2 uger efter udstillingen afholdes et efterbehandlingsmøde med udstillingsudvalget, hvor den overståede udstilling drøftes og med de erfaringer, der skal tages hensyn til i den kommende udstilling.

Lene

Drejebog for opstilling af udstillinger