Udstillinger – Ansvar og opstilling

Drejebog for opstilling af udstillinger

Udstillingsudvalget

Udstillingsudvalget består til enhver tid af en person fra hvert værksted.

Udvalget bliver indkaldt til møde af den udstillingsansvarlige forud for en udstilling for at komme med ønsker til den kommende udstilling, og efter udstillingen for at evaluere.

I øjeblikket sidder følgende personer i udstillingsudvalget:

Elisabeth Schlichting – Sølv og smykker

Inger Jespersen – Papir

Henning Esbensen – Bronze

Dorthe Lynnerup – Pileflet

   ?   – Tekstil

Inger-Marie Ibsen – Glas

Vibeke Gulbæk – Keramik

Lene Plank Vestergaard – Malere/Billedkunstnere

Referat fra seneste møde i Udstillingsudvalget

Dagsorden udstillingsudvalgsmøde:

Hvert værksted kommer med antal udstillere og

eventuelle ønsker.

Papir:

Papir har 9 medlemmer. De udstiller et par collager, nogle forskellige former for billeder + flere andre papirarbejder.

Pil:

Har 14 medlemmer. Hver må aflevere to værker. Pileforeningen afholder workshop i weekenden 31/8 og 1/9.

Glas:

9-10 udstillere, som aflever som de må.

Smykker:

De har 10 pladser borde eller på tønder. Der er ikke afholdt møde endnu, så de sender oplysninger senere om antal.

Pladsen ved glasdøren ud mod gården er ikke egnet til smykkeudstilling.

Er det en ide at placere alle smykker i Salen grundet Temaudstillingen?

Da det alligevel ikke blev besluttet, at “pilefolket” skal være kustode i Skovlængen hver dag, da det ville blive for besværligt, hvis de samtidigt skal kunne fortælle og “vise” ved Temaudstillingen, er der så ingen grund til, at smykker kun skal udstilles i Salen. Vi ser, hvordan smykker kan udstilles.

Samme salgsslip til alle udstillede emner også smykker. Stort ønske fra kustoderne.

Det blev besluttet at Smykker skal ved salg bruge de samme salgsslips som resten af udstillerne.

Bronze:

Der kommer nogle figurer fra i hvert tilfælde Gita og Steen, måske mere

Tekstil:

Der var ikke repræsentation fra tekstil. Jeg venter noget skriftligt fra Inge.

Malerne.

De afleverer to malerier som sædvanligt.

Temaudstillingen Pileflet  fremlægger planerne for deres del og antal kustoder, som også skal dække Skovlængen de dage, de kan stille kustoder.

Dette med kustoderne et aflyst. Men de må meget gerne også melde sig en dag til at være kustode ved siden af.

Tema fremlagde følgende.

Overskrift: FRA KVIST TIL KURV. De  vil vise mangfoldigheden i pileflet.

De skal bruge 5 tønder, to metalstænger til ophængning, nogle store klips og kroge lånt af Lene, De vil vise plakater,

måske et billede fra billedkunst m.m.

Lene aflægger et besøg hos pil søndag d. 17/3, så mulige nye ønsker kan drøftes + de skal se størrelsen på borde, tønder m.m.

Det lyder spændende.

Eftermøde.  2/5 2024, kl.10.

Vh.  Lene

Opstillingsgruppen

Opstillingsgruppen består p.t. af

Lene Plank Vestergaard

Vibeke Guldbæk

Inger Jespersen

Henning Esbensen

Referat fra eftermøde maj 2024

 

Til stede; Vibeke. Dorthe. Ulla (Pil), Inger- Marie, Henning, Berit, Birgit og Lene. (Inger var på hospitalet)

Kære alle.

 

Punkter til vores møde.

 

  1. Udstillingen

    Hvert værksteds indslag.

Malerne:

Tilfredse. 1 maler var lidt utilfreds med placeringen af sine to billeder, men bege blev solgt. Vi tror ikke, placeringen betyder så meget, for hvis billedet /eller emnet falder i smag, bliver det solgt alligevel.

 

Keramik.

Tilfredse.

 

Pileflet.

Mangfoldigheden blev rost af de besøgende på Fokusudstillingen. Pileflet udviste stor tilfredshed med opgaven og den hjælp, de modtog fra flere sider fra os andre. Dejligt at de oplevede, at de gav en god oplevelse til gæsterne, og de var meget begejstrede ligesom alle de andre fokusudstillere har været.

De ville gerne have fokusudstilling til hver udstilling, hvilket de andre værkstedet ikke var interesserede i. De ønskede, at man ligesom på museer skulle have kustoder, der mere indgående fortalte om de enkelte emner, men dette vakte ikke genlyd, da udstillingen er et galleri og ikke et museum. Der er to åbne værksteder om året, hvor man kan gå i dybere ind i processen. Desuden kan man til enhver tid lave sine egne udstillinger ved at leje et til to lokaler på gården med mere fordy-belse for øje.

 

Glas.

Tilfredse.

 

Bronze.

Tilfredse.

 

Smykker.

Tilfredse. Ved næste udstilling vil Smykker prøve at stille en kustode til hver udstilling!

 

Papir.

Tilfredse.

 

Tekstil.

Havde kun tre udstillere. Var tilfredse. Måske kunne man fremstille en lille forklaring på en ny fremgangsmåde, som skal kunne sættes ved emnet. Vi skal  se en prøve på dette, før det kan godkendes.

 

Fra kontaktudvalgsmødet

I forbindelse med fokusudstillingen blev det drøftet om der skulle

 være fokusudstilling både forår og efterår.

Udstillingsudvalget tager det op på deres næste møde.

Bronze har fokus i 2025 og papir har fokus i 2026.

 

Dette blev behandlet under Pileflet. Kun en gang om året og det om foråret.

 

 

 

  1. Smykkers mapper?

    Smykker vil lave en mappe for hver smykkekunstner. Husk et “stift” stykke bag i mappen.

 

  1. Ventelister

    Kan ikke ændres

  

  1. bestyrelsen

    Bestyrelsen er ikke helt færdig med at fordele opgaverne, men Henning er brugernes    repræsentant

 

  1. Eventuelt.

  Hele Pilefletforeningen holder møde på Gulddysse d. 31/8 og 1/9 fletter pileflet solsikker til vores have.

 

Der var forslag om, at der skulle kunne serveres kaffe i  hele udstillingsperioden, men hvordan skal det organiseres med kaffebrygning og opvask? Det må tages op.

 

Næste møde:  Torsdag d. 19/9 kl. 10.00.

 

Referant.  Lene