Glasværkstedet

Glasværkstedet har i dag (2024) ca. 34 aktive medlemmer.

På værkstedet arbejder vi i flere slags glas – Bullseye, System 96, Float (vinduesglas) og genbrugsglas.

Vi disponerer over en stor ovn, en perlestation, slibemaskine, sav, det mest almindelige værktøj samt tre skærestationer – alt til fælles brug.

Derudover har vi adgang til sandblæsningsanlæg.

For at blive aktivt medlem af glasværkstedet skal man være selvhjulpen.

Det vil sige, at man enten har erfaring med glasarbejde, eller at man som minimum har gennemgået et to-dages grundkursus.

Før man begynder at arbejde på værkstedet, får man en grundig introduktion, hvor vi viser, hvordan vi praktisk arbejder samt hvilke muligheder og forpligtelser, der følger med.

Husorden

Husorden for glasværkstedet:

Vi er alle sammen ansvarlige for at værkstedet fungerer og er ryddeligt.

Der er to hylder til hvert medlem, hvor man kan opbevare sit værktøj, lim, olie mm.

Der er tre opbevaringskasser + tre indbyggede hylder under arbejdsbordene til de store glasplader.

For enden af det store arbejdsbord hænger der forskelligt værktøj, som man kan bruge i arbejdet med glas. Værktøjet hænges på plads efter endt brug.

På sigt vil det være en god idé at anskaffe sit eget værktøj.

Ovnen må kun betjenes af medlemmer, der har brændekursus. De ting, der skal brændes, anbringes på hyldestativet ved siden af ovnen. Man udfylder skemaet i vindueskarmen med navn, glastype, brændetype samt hvem, der skal brænde.

Fjorten dage før en udstilling bookes ovnen kun til at brænde værker, der skal med på udstillingen.

Inden man forlader værkstedet, skal man huske:

  • at fjerne glasaffald fra bordene – dette smides i glascontaineren på P-pladsen.
  • at tørre bordene af
  • at feje gulvet
  • at tjekke at alle vinduer er lukkede og haspede

Vi gør værkstedet rent hveranden måned. Der hænger en liste med navne og måneder på opslagstavlen, samt en beskrivelse af hvad rengøringen består af.

Vi har en logbog, hvor vi skriver, når vi har været på værkstedet.

Vi har en facebook gruppe, som hedder Glas Gruppen. Her kan man komme med input/lave aftaler om at mødes i glasværkstedet mm.

Gulddyssegården januar 2024.

Husorden fra 2017:

Forudsætninger:
For at deltage på glasværkstedet, skal du have kendskab at arbejde med glas – dvs. materialer (glastyper og forskelle), forarbejdning (skæring og udformning) samt brændinger (full fuse, tack og slumpning) og gerne have en vis praktisk erfaring, idet vi forudsætter, at man er helt selvhjulpen og har gennemgået et glaskursus.

Inden man begynder at arbejde på glasværkstedet, skal du have en introduktion, som gives af værkstedets kontaktpersoner eller et andet medlem af glasværkstedet (via kontaktpersonerne).

Organisation:
Glasgruppen er brugerstyret. Det giver stor frihed, men også ansvar for at passe på de fælles ting og holde orden på værkstedet.
Gruppen har valgt 2 kontaktpersoner, som er bindeleddet til bestyrelsen, til de andre værkstedsgrupper og til medlemmerne internt i gruppen. Kontaktpersoner for alle værksteder kan ses på Gulddyssegårds hjemmeside under punktet ”Værkstederne”.

I gruppen holder vi møder efter behov, hvor bl.a. nye ideer, indkøb, brændingserfaringer, problemstillinger og interne uoverensstemmelser mm diskuteres/vedtages. Alle er forpligtede til at rette sig efter beslutninger truffet på både medlemsmøder og i brændegruppen, og som fremgår af referatet. Referaterne skal være klare og så vidt muligt uden mulighed for fortolkning. I tilfælde af tvivl om referatets ordlyd rettes henvendelse til kontaktpersonerne og referent med cc til alle hurtigst muligt og senest en uge efter udsendelse af referatet. Kontaktpersoner og referent uddyber sammen tvivlsspørgsmålet og sender det uddybede referat til alle medlemmer.

Kontaktpersonerne indkalder til møderne og udformer dagsordenen efter input. Medlemmerne opfordres til at deltage i medlemsmøder.

Betaling:
Ved start i Glasværkstedet betales kr. 300 som et startgebyr til fælles indkøb og vedligeholdelse.
Hvert år betalers et på medlemsmøde fastsat beløb til vedligeholdelse, indkøb af separator mm – for 2017 er beløbet kr. 50,-.

Sikkerhed:
Vi beder alle om at vise stor omtanke mht. brand, da vi befinder os på en stråtækt gård.
Førstehjælps-forbindingskasser til småskader finder du ved brandslangerne.
Vi beder dig ligeledes være bekendt med Gulddyssegårdens generelle husorden. Glasværkstedets husorden hænger lige inden for døren til højre.
Glasgruppens medlemsliste finder du på opslagstavlen – Incl. mail adresse og telefonnummer.