Bestyrelsen

Formand

Evan Lynnerup

Bestyrelsesmedlem

Henning Esbensen

Næstformand

Caroline Piper Hem

1. Suppleant til Bestyrelsen

Kristina Fischer

Kasserer

Vilhelm Wedell-Wedellsborg

2. suppleant

Poul Erik Hansen

Sekretær

Rikke Bagger Jørgensen

Roskilde Kommunes repræsentant i Bestyrelsen

Lars Holst Kruse

Bestyrelsen har besluttet at alle 8 medlemmer – såvel de ordinære som suppleanterne og kommunens repræsentant er ligeværdige medlemmer af bestyrelsen, således at alle otte deltager i bestyrelsens møder og øvrige arbejde. Suppleanterne har ingen stemmeret.

De fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode. Suppleanterne er valgt for en et-årig periode. Kommunens repræsentant er udpeget for en fire-årig periode.