Bestyrelsen

Marianne Druedahl

Formand

Næstformand

Benthe Aagaard

Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Kasserer

Rikke Bagger Jørgensen

Sekretær

Henning Esbensen

Bestyrelsesmedlem

Lone Jørgensen

1. Suppleant til Bestyrelsen

Poul Erik Hansen

2. suppleant

Lars Holst Kruse

Roskilde Kommunes repræsentant i Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at alle 8 medlemmer – såvel de ordinære som suppleanterne og kommunens repræsentant er ligegyldige medlemmer af bestyrelsen, således at alle otte deltager i bestyrelsens møder og øvrige arbejde. 

De fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode. Suppleanterne er valgt for en et-årig periode. Kommunens repræsentant er udpeget for en fire-årig periode.

På billedet herunder ses de 7 medlemmer – vi manglede Lars Holst Kruse, Roskilde kommunes repræsentant, da billedet blev taget.