Bestyrelsen

Marianne Druedahl

Formand

Henning Esbensen

Næstformand

Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Kasserer

Rikke Bagger Jørgensen

Sekretær

Benthe Aagaard

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Hansen

1. Suppleant til Bestyrelsen

Lone Jørgensen

2. suppleant

Lars Holst Kruse

Roskilde Kommunes repræsentant i Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at alle 8 medlemmer – såvel de ordinære som suppleanterne og kommunens repræsentant er ligegyldige medlemmer af bestyrelsen, således at alle otte deltager i bestyrelsens møder og øvrige arbejde. 

De fem ordinære bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode. Suppleanterne er valgt for en et-årig periode. Kommunens repræsentant er udpeget for en fire-årig periode.