Foreningen

Foreningen ”Gulddysse Kulturgård” er stiftet med vedtægter på ”det klassiske danske kulturgrundlag” og foreningens Formålsparagraf lyder:

”Det er foreningens formål at etablere og udvikle et kreativt miljø for at fremme den skabende kunst indenfor kulturlivet i Roskilde Kommune.
Det er et bærende element i grundlaget at arbejde for en bred vifte af kulturaktiviteter.”

Det er endvidere foreningens ide at skabe samvær, trivsel og glæde igennem fælles aktiviteter, som tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og 2 suppleanter. 5 er valgt på generalforsamlingen og ét medlem er indsat af Roskildes Byråd. Bestyrelsen varetager kommunikation til Roskilde Kommune.

Værkstederne er selvstyrende grupper med valgte kontaktpersoner, der samles et par gange om året til drøftelse af fælles spørgsmål. 

Det er en del af grundlaget, at man skal yde en indsats for at være medlem af foreningen og alle brugere skal betale et kontingent for at være med og bruge faciliteterne.

Gulddysse Kulturgård er er en forening, der har til huse på Gulddyssegården.

Vedtægter

Bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøde