Papirværkstedet

Velkommen på Gulddyssegård Kulturgård i papirværkstedet.

Papirværkstedet: Du kommer ind ad døren, ved brug af en nøglebrik, som du får udleveret, når du har betalt dit kontingent og depositum for nøglen. Værkstedet er i stuehuset til venstre for porten.

I papir kan du arbejde med alle mulige objekter med grundmaterialet papir. Vi arbejder med installationer, figurer, krukker, lamper, collage og hjemmelavet papir. Kun fantasien sætter grænser. Vi har også mulighed for at arbejde med GELLI print og ECO print.

Du kan bruge papirværkstedets materialer mellem kl. 8.00 og 23.00 alle ugens dage, men hvis du søger et papir fællesskab, så kan vi tilbyde to hold

Tirsdagsholdet mødes kl.10. til ca.kl.14

Torsdagsholdet mødes efter kl. 13. Her aftales løbende, hvem der kommer.

Værkstedet deles med Tekstil, som gør brug af lokalerne tirsdag efter kl. 14, og onsdag fra kl. 10 til 15.00, (men du har selvfølgelig også lov til at gøre brug af værksted på disse tider). Vi prøver at indordne os hinanden, i de tider vi bruger værkstedet.

Hvad kan du forvente hos os:

Værkstedet indeholder:  Papir af forskellig struktur, værktøj til fremstilling af papir, GELLI silikoneplader, akrylmaling og diverse tryk materialer, gryder og el plader til ECO tryk på papir. Et kig i vores skabe, kan give dig stor inspiration.

Kurser og udstilling: Vi prøver årligt at lave en eller to udflugter til inspiration i værkstedet.

Gulddysse Kulturgård holder årligt to udstillinger. (forår og efterår). Her kan du udstille værker, hvis du har lyst.

Til jul afholdes et julemarked, hvor du kan deltage i en bod med egne værker.

 Hvad forventer vi af dig ved brug af værkstedet:

Da vi deler værksted med tekstil, er det vigtigt at bordene er ryddet og tørret af. For at skåne bordene lægges der voksdug ud ved brug. Gulvet fejes før du forlader stedet. I affaldsspandene smides kun restaffald. Grønt og fødevare affald bringes med hjem. Køkkenvasken mod haven er kun til almindelig køkkenbrug.  I køkkenet finder du køleskab, et skab med kopper og tallerkener, og en hylde forbeholdt papirværkstedet. Her er der te og pulverkaffe til rådighed.

Værkstedets arbejdshåndvask findes i mellemgangen mellem sølvværkstedet og papir. Det er papirværkstedets håndvask først for fordi denne håndvask indeholder et filter til opfangning af diverse affald fra papirproduktionen, den anden er sølvværkstedets. Her findes også blender og rammer til fremstilling af papir. Vasken rengøres efter brug.

Orienter dig evt. om alle gårdens mange aktiviteter på hjemmesiden.

Vi byder dig velkommen som aktivt medlem i papirværkstedet.

På billedet herunder arbejdes der på papirværkstedet på et fællesprojekt.

Fra Udstillingen 2012.

Denne fantastiske Gople blev fremstillet i fællesskab på papirværkstedet. Et sjovt projekt.

Medlemmer i arbejde

Referat fra værkstedsmøde 5. marts 2024

Til stede var Bente, Birgit, Anni, Trine, Vibeke, Tina og Inger.

Kontaktperson.

Valg af ny kontaktperson. Bente takker af, og vi siger tak for hendes indsats i gennem flere år. Som ny kontaktperson blev Anni Koch-Knudsen valgt. 

Økonomi  

 Anni undersøger økonomien til vores næste møde d. 12.marts. Det har ikke været muligt, at få tallene til i dag.   

Udflugter.

Tina undersøger mulighed for et besøg i papirmageriet i St. Merløse.  Grundet flytning, vil papirmageriet først åbne igen efter sommeren. Vi ser på det engang i august/september.

Udstilling på Fjordglimt.  

Papirværkstedet udstiller i juni måned på Fjordglimt.  Vi kan sætte op lørdag d. 1. juni, og der er fernisering, som Fjordglimt afholder, søndag d. 2.juni. Nedtagning af udstilling er d. 23. juni eller d. 30.juni, alt efter Fjordglimts sommerlukning.  

Festudvalg til forårsfesten.

Alle tilstedeværende blev informeret om mulighed for at deltage i festudvalget til gårdens forårsfest. Man kan melde sig til på den kommende generalforsamling. Der var flere der ville melde sig, afhængigt af dato.

Indkøb.

Vi talte om ting der manglede i værkstedet. Det vil blive indkøbt bl.a. passepartout rammer. Der vil blive sat en pris på rammerne, som indbetales ved brug.

Ønsker.

Der ønskes belysning ved smøgen. Der er meget mørkt om aftenen.

Tider om sommeren.

De nye medlemmer er informeret om sommerlukning for vores faste tirsdags møde, men man kan bruge vores telefonliste til at informere om man tager på Gulddyssegården også andre dage. Mulighed for at andre så vil deltage.

Eventuelt.

Husk at stille tingene på deres rette pladser. Vi rydder op i skabene, og et nyt skuffeskab tages i brug.

Referent Inger Jespersen