Situationsplan og historie

Situationsplan og historie

Gulddyssegården er en smuk firlænget gård med en lang og skiftende historie. Det kan være interessant for brugerne af i dag at vide mere om tidligere tiders mennesker og skiftende forhold.

Nu er der tillige blevet lavet en bygning mere, der forbinder den gamle,  nyrenoverede gård med skoven.  

I april 2012 begyndte opførelsen af NATURBASEN som nabo til Gulddyssegård.

Et herligt project, der har som målsætning, at kunne flytte undervisning ud fra skolebygningerne.
Målgruppen er I første omgang elever i folkeskolelen og SFO.

Med opførelse af NATURBASEN vil det blive umiddelbart, at elever får en mulighed for at lave iagttagelser, forsøg og eksperimenter i nær tilknytning til naturen og og den voksende Gulddysseskov.
Det forventes, at man herigennem vil give eleverne et større kendskab til naturspørgsmål og herunder de miljø- og klimaproblemstillinger, der eksisterer nu og i fremtiden.

NATURBASEN opføres af det vederlagsfrie Arbejdsteam og blev indviet i foråret 2014. 

Ejerforhold

Gulddyssegård ejes af Roskilde Kommune og indsatsen med at bringe den mere end 200 år gamle gård op til en velfungerende Kulturgård, er sket i et samarbejde med Kommunen.

Ved opstarten af projektet i 2005 blev der lavet en kontrakt imellem foreningen Gulddysse Kulturgård og Gundsø Byråd, som fastlagde en brugsret af Gulddyssegården til foreningen på 15 år.

I den indgåede kontrakt beskrives det, at Kommunen varetager den udvendige vedligeholdelse af Klimaskærmen og hovedstrukturen i gårdens bygninger. De løbende driftsomkostninger til varme, el, vand og forsikringer betales også af kommunale midler.

Ved kommunesammenlægningerne i 2007 overtog Roskilde kommune aftalen mellem Gulddysse Kulturgård og Gundsø byråd, således at det i dag er Roskilde kommune, der ejer Gulddyssegården.

Roskilde kommune har overtaget alle forpligtelser og givet foreningen Gulddysse Kulturgård en forlængelse af brugsretten i yderligere 10 år, det vil sige frem til 2030.