Kunst i Haven – Havekunst

Kunst i Haven

Omkring Gulddyssegården kan man se forskellige kunstværker.

Nogle er fremstillet af medlemmer på et værksted, hvor man i fællesskab har fremstillet kunstværket. Det gælder f.eks. de tre totempæle, som står i haven øst for gården. Den ene viser væsner fra luften, den anden fra Jorden og den tredje fra havet.

 

Den lille figur til venstre herfor står ligeledes i haven øst for Gulddyssegården.

Den er fremstillet af et af Gårdens medlemmer, Mauritz Tchikai af et fint stykke moseeg, maling og diverse genstande fundet i affaldsdyngen.

Haveprojektet

I øjeblikket arbejdes der med at få skabt en oplevelseshave med grus gange, hække og forskellig beplantning samt kunstværker, man opdager, når man går rundt i haven.

Formålet er dels at gøre omgivelserne mere spændende og indbydende, dels at skærme for støj fra trafik og dels at give børn og voksne, der kommer forbi en oplevelse.

Det er tanken at få hjælp fra en havearkitekt og at søge fondsmidler til det videre arbejde.

Den lille totem til højre er også fremstillet af Mauritz Tchikai. Det er faktisk ovenstående billede set fra en anden side.