Bronzeværkstedet

For at arbejde i Bronzeværkstedet skal man være ”selvkørende”, d.v.s. du skal have en vis erfaring.

Når du har meldt dig ind og fået nøglen, kan du bruge værkstedet fra kl. 8.00 – 23.00 hver dag.

Husk at være ude Kl. 23.00, da dørene låser og alarmen går i gang.

Når du starter i Bronze gruppen betales et engangsbeløb på 300,00 kr. til fællesudgifter.

Pengene går til at vedligeholde beholdning af råvarer, værktøj og ovnmaterialer mv

Bronze indkøbes i fællesskab og betales sammen med øvrige forbrugsmaterialer til støbning og efterbearbejdning, patinering og polering, – sammen med antal kg støbt bronze.

Skader som følge af misligholdt ordensreglement er for egen regning og risiko.

Organisation

Bronzegruppen er som de øvrige grupper selvstyrende. Det giver en stor frihed til den enkelte, men også et ansvar. Vi imødeser gerne ideer og forslag, som tages op på vores møder og besluttes i fællesskab. Vi afholder møde efter behov.

Email: Vi oplyser ikke medlemmernes email -adresse. Ansvarlig for kommunikation, som angår hele gruppen varetages af et af gruppens medlemmer.

Ansvarlig for fællesudstillinger. Lene Plank Vestergaard. pilebrydegaard@mail.dk

Bronzeværkstedet har en medlemsliste på Bronze hylden i salen med navne, adresser og tlf.nr.

Regler for anvendelse af Bronzeværksted

Bronzeværkstedets husorden

                                 Velkommen til Gulddysse Kulturgård`s Bronze gruppe.

 

For at være med i Bronze skal man være ”selvkørende”, d.v.s. du har en vis erfaring. Vi anbefaler at du tager et kursus inden du starter.

Bronzestøbningen foretages hver anden tirsdag i ulige uger, da det kræver samarbejde af flere rutinerede støbere.

Når du har meldt dig ind og fået nøglen, kan du bruge bronzeværkstedet fra kl. 8.00 – 23.00 hver dag.

Husk at være ude kl .23.00, da dørene på resten af Gulddyssegård  låser og alarmen sættes til..

Når du starter i Bronze gruppen betales et engangsbeløb på 300,00 Kr til Henning Esbensen

Pengene går til beholdning af råvarer, vedligehold af værktøj og ovn og hjælpematerialer mv

Bronze indkøbes i fællesskab og betales sammen med øvrige forbrugsmaterialer til støbning og efterbearbejdning, patinering og polering. Betaling sker hovedsageligt som betaling for kg støbt bronze.

Skader som følge af misligholdt ordensreglement er for egen regning og risiko.

Organisation.

Bronzegruppen er som de øvrige grupper selvstyrende. Det giver en stor frihed til den enkelte, men også et ansvar. Vi imødeser gerne ideer og forslag, som tages op på vores værkstedsmøder og hvor vi beslutter i fællesskab. Vi afholder møde efter behov.

Email: Vi oplyser ikke medlemmernes email -adresse. Ansvarlig for kommunikation, som angår hele gruppen varetages af Henning Esbensen.

Ansvarlig for fællesudstillinger. Lene Plank Vestergaard.  pilebrydegaard@mail.dk

Bronzegruppen har en medlemsliste på Bronze hylden i salen med navne, adresser og tlf.nr.

Regler for anvendelse af Bronzeværksted

Hold orden i Bronzeværksted/Rakuskuret og støvsug efter figurskæring indendøre.

Det er forbudt at låne fra andre værksteder uden tilladelse.

Betaling af Bronze sker ved vejning efter støbning, indløb trækkes fra når det returneres til Bronzepuljen.

Betaling sker via mobilpay til box 4920NE

Arbejdsprocesser med Bronze

Vi former figurer mv i hårdtskummet polystyren (figurskum) eller i voks.

Figurskum indlejres i støbesand og bronze hældes i formen og støbeskummen brænder væk under dannelse af en del røg. Figurer i voks indstøbes i en gipsblanding, der hærder og tørres, voksen brændes ud inden der støbes.

Forme til støbeformen fremstiller du selv.

Slibning og polering udføres  individuelt – men ofte også om tirsdagen. 

Passende værnemidler skal anvendes. 

På støbedage ryddes der op efter støbning i fællesskab. 

Detaljeret vejledning i arbejdsprocesserne, priser og brug af værnemidler mv vedligeholdes og er tilgængelig ved opslag i bronzeværkstedet.

 

                                      Velkommen og god fornøjelse.

Støbning

Støbning af bronze gør vi sammen på aftalte dage, som vi aftaler fra gang til gang.

Der støbes i specielt støbesand fra Ravstedhus. Sortbrændt støbesand sorteres fra og kasseres, resten genbruges.

Vi støber med en bronzelegering med kobber tilsat 10% tin.

Brug af andre legeringer og støbemetoder vil vi tage stilling til efterhånden som værkstedet udvikles.

Alle der vil have støbt figurer deltager til vi er færdige og der er ryddet op.

Af hensyn til sikkerheden og arbejdsprocessen er det UDELUKKENDE rutinerede støbere der udfører arbejdet.

Slibning

Anvend slibe- og poleremaskiner med omtanke, anvend briller og støvmaske. Rengør værktøjet og læg det på plads efter brug.

Patinering:

Bland ikke mere patineringsvæske end nødvendigt og luk pulveret til – lys og lufttæt.

Polering:

Hold grovpolering og finpolering på hver sin polereskive.

Vær omhyggelig:

Støbesand og patineringspulver er dyrt – spar på det.

Før du går

– Ryd op læg værktøjet på plads.

– Tøm skraldespanden.

– Sluk lyset i værkstedet.