Pjecen med historien om Gulddyssegården

Forhistorien

I gamle dage, fra midten af 1200-tallet, var de fleste danske bønder fæstebønder og boede på gårde, der var ejet af en herremand eller af en kirke.  Fæstebønderne havde pligt til at arbejde for herremanden eller for kirken. De kunne betale sig fra det, men kun 2% af de danske gårde var eget af bonden selv. Resten var fæstegårde.

Den 4. februar 1733 blev stavnsbåndet introduceret i Danmark og det blev endnu strengere for bønderne end før. Danmark havde absolut enevælde og kongen behøvede skatter og soldater. Den livegne bonde skulle arbejde og betale tiende til herremanden plus lade en af sine sønner tjene som soldat. Livegenskab betød, at man ikke kunne flytte. Man var faktisk slave.

Bønderne boede i små landsbyer, og de havde marker i små bidder spredt omkrig landsbyen. Deres jordstykker lå ikke lige ved siden af hinanden. Den var delt, så alle fik både god og dårlig jord. Man boede i træhuse med stråtag. Husene og gårdene lå meget tæt. Det var farligt, hvis der udbrød ild. Så brændte det meste eller hele landsbyen ned.

I 1788 blev stavnsbåndet ophævet igen, og det blev tilladt, hvis herremanden tillod det, at flytte gårde ud af landsbyen, og markerne blev omlagt og kom til at høre sammen. Man flyttede væk fra ildfaren, men også fra det sociale fællesskab, og de fleste af bønderne var stadig fæstebønder. Deres liv og deres familie var stadig under de regler, herremanden udstak. Få kunne købe egen gård og undslippe hans vælde.

I 1835 fik en bonde i landsbyen Gundsømagle lov til at flytte sin gård ud af landsbyen. Gården hørte under Bistrup Gods og var fæstegård. Den blev bygget nær en stendysse, der blev kaldt Gulddysse – deraf navnet Gulddyssegård. Gården har haft mange forskellige ejere indtil 1973.

Sidste ejer, Major H. Lynnerup Olesen, havde sin nevø, Evan Lynnerup Olesen, som bestyrer indtil 1995 (han blev Gundsøs borgmester senere), hvor markerne blev en del af Gulddysse Skov, og bygningerne kom til at tilhøre Gundsø Kommune.

Den nye tid for Gulddyssegården

I 2002 opstod ideen til Gulddysse Kulturgård, og borgmesteren for Gundsø kommune og kommunalbestyrelsen godkendte planerne, og en skriftlig tilladelse blev lavet. En gruppe på fire meget interesserede mennesker, anført af Torben Sønderskov, arbejdede med ideen, og i juni 2004 godkendte kommunalbestyrelsen projektet og lovede 300.000 kr. til at påbegynde renoveringen af gården. I 2005 blev foreningen “Gulddysse Kulturgård” stiftet.  I løbet af 2005 blev alle planerne færdiggjort. 2006 startede renoveringen med hjælp af omkring 10 interesserede frivillige med kendskab til håndværk. De arbejdede/arbejder to gange om ugen tirsdag og torsdag uden nogen form for løn. Det første rum, der var færdigt, var ”malerværkstedet”.

Første udstilling af malerier fandt sted i november 2006.

Arbejdet med renoveringen fortsatte og den 24. november 2007 var fase 1, der bestod af keramik- og maleværkstederne, færdig.

I april 2008 blev udstilling nr. to afholdt. Den bestod både af malerier og keramik. Senere i 2008 blev fase 2 ”Salen” færdig.

Fase 3 begyndte i januar 2009, og i marts startede også renoveringen af to rum i stuehuset. I oktober 2009 blev sølvsmedenes værksted færdigt og den 7. nov.  2010 blev ”Skovlængen” indviet.  Arbejdet med Stuehuset fortsatte, og to små køkkenafdelinger,et toilet, papir- og tekstil- og glasværkstederne samt ”mændenes hule” blev færdige, således at man den 6. november 2011 kunne indvie det fantastiske sted ”Gulddysse Kulturgård”.

Kunstnere kan komme på Gulddyssegården hver dag fra 8.00 til 22.30 og der lave den form for kunst, de ønsker. De kan male., lave keramik, glasarbejder, papirarbejder, tekstilarbejder og sølvarbejder. Siden er Pileflet og bronzestøbning kommet til. 

Alle skylder arbejdsteamet stor tak for det kæmpearbejde, de har udført under ledelse af Torben Sønderskov og med hjælp fra forskellige fonde.