Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2024 kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for det efterfølgende kalenderår.

7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende kalenderår.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år. 3 er på valg de ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Valg af revisor suppleant.

13. Eventuelt herunder bl.a. udnævnelse af æresmedlemmer, nedsættelse af festudvalg og Skulpturudvalg.


Uddeling af Årets Guldklump 2023

Efter generalforsamlingen uddeles årets Guldklump.

Nuværende bestyrelse: Marianne Druedahl, Benthe Aagaard, Rikke Bagger Jørgensen, Vilhelm Wedell-Wedellsborg, Henning Esbensen med suppleanterne Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen.

Roskilde kommunes repræsentant Lars Holst Kruse er ikke med på billedet.