Bestyrelsens beretning for året 2023

Bestyrelsens beretning for 2023

Gulddysse Kulturgård

Bestyrelsens beretning om foreningens virke i perioden 1. januar til 31. december 2023

Foreningen Gulddysse Kulturgård

Vi fik i 2023 for alvor gang i projektet med at renovere haven – et projekt, der blev afbrudt af coronaen, men nu synes at være på skinner. Vi har haft havearkitekt Karen Attwell til at hjælpe os og desuden har Roskilde kommunes materielgård sagt god for en vis del af opgaverne. Der er blevet beskåret og fældet, så der nu er fint kik til søen, den ene række store sten ud mod vejen er fjernet og hække vil blive plantet mod vejen og ved overgangen fra parkeringspladsens grus til havens græs. Pilefletternes iblødsætningskar vil blive flyttet til østsiden af terrassen mod skoven og området med fliser fjernet. De videre planer bliver der taget stilling til snarest.

På udstillingssiden har vi foruden vores egne to udstillinger forår og efterår haft fornøjelsen af at se Lis Pinholts flotte natur fotografier, som Lis udstillede for mere end et år siden. QQTekstilkunst holdt deres 25-års jubilæumsudstilling i september måned i vores lokaler. Også denne udstilling var en fantastisk oplevelse for dem, der besøgte den.

Vores gode og uundværlige frivillige arbejdssjak har arbejdet – og arbejder fortsat – på at hjælpe os til at få mere depotplads. De er nu færdige med at sætte hemsen mellem maler- og keramikværkstederne i stand, så gulvet er til at gå på, der er fast, men fjernbar stige og reoler er sat op, så keramikerne bedre kan have deres mange glasurer og andet materiale. Arbejdssjakket har fået endnu et nyt medlem: Finn Mortensen, som hører til ”de unge”. Det er rigtig godt for vores forening! En kæmpe tak til arbejdsholdet, som mødes fast hver tirsdag i Slyngelstuen – jeg tror, de gerne tager imod kager og den slags.

Roskilde kommune har gang i et stort besparelsesprojekt, idet der er skiftet belysning i glas-, tekstil-, papir og sølvværkstederne. Vores energiforbrug til belysning er nedsat betydeligt ved den øvelse og udskiftning skulle ske her inden længe i malerværkstedet. Salen og Skovlængen følger efter – forhåbentlig i årets løb. Det er en rigtig god belysning vi har fået og får, som i langt højere grad end tidligere tilgodeser vores behov for lys til arbejdet på de forskellige værksteder.

Foreningen har fået den nye hjemmeside, vi vedtog forrige år op at køre. Den fungerer og er let at arbejde med. Vi håber, I er glade for den og tilfredse med udseende og indhold. Hvis I har noget, I ønsker ændret, må I sige til.

Synligheden kan fortsat forbedres. Vi har fået en Facebook profil, som Dorthe Aggebo er eminent til at fodre og dele. Du kan hjælpe på synligheden ved at følge og dele de opslag, der bliver lagt op. De enkelte værksteder kan profilere sig ved at få oprettet en åben gruppe, hvor værkstedet fortæller om sig selv. Jeg taler ikke om de lukkede grupper, som mange værksteder allerede har, men om en åben gruppe, som I skal bruge til at promovere jeres værksted. Dorthe Lynnerup vil gerne hjælpe jer med at sætte sådan en gruppe op, hvis I er interesseret og har en på værkstedet, som vil tage sig af arbejdet med at lægge opslag op. Synlighed er også det vi får, når bronzeværkstedet og keramikværkstedet arbejder ude med støbning og raku brænding. Der kommer jo mange mennesker med deres hunde for at lufte dem og sig selv i Gulddysse Skov.

Værkstederne har arbejdet godt i 2023 med udvidelser af medlemstallet hos tekstil, papir og smykker. Også malere og keramikere har fået nye medlemmer, men uden at øge medlemstallet, hvilket heller ikke lader sig gøre af pladshensyn. Medlemsudvidelserne på de tre værksteder skyldes til dels, at man har afholdt ”kom ind og vær med” aftner, som papir- og smykker værkstederne har afholdt. Invitationerne eller budskabet er kommet ud via mund-til-mund, opslag på Gulddyssegården under Åbent hus og via Facebook. Godt initiativ til glæde for mange.

Bronzeværkstedet har arbejdet på at få deres faciliteter til at fungere, så der er arbejdsplads i carport III og udbrændingsovn i carport I. Vi ønsker bronzeværkstedet god vind med det videre arbejde både fagligt og organisatorisk.

Pilefletværkstedet er ligeledes vokset i medlemstal takket være stor synlighed, godt fællesskab og ihærdighed fra medlemmernes side. Og ligesom tekstilgruppen har vist interesse for at benytte Gulddysse Kulturgård på landsplan, vil også pileflet bruge gården, idet de har valgt at afholde landsforeningens årlige generalforsamling på Gulddysse Kulturgård i slutningen af august måned.

Det eneste værksted, der endnu ikke er nævnt er glasværkstedet og det er sikkert fordi det bare fungerer så fint som man kan ønske sig det. Godt gået og tak til alle aktive medlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen går også rigtig godt. Alle byder ind med deres meninger om de forskellige emner, der er på dagsordenen. Sådan skal det være, når man skal arbejde sammen.

Også samarbejdet med Gundsømagle Landsbyråd omkring Jazz på Gårdspladsen fungerer. I den forbindelse vil vi benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der kommer og hjælper til som frivillige. Vi nævner ikke navne for ikke at glemme nogen.

Tak også til alle andre frivillige og alle de medlemmer, der udviser stor velvillighed, når der opstår opgaver, der skal løses.

Vores fine lokaler bliver heldigvis brugt mere og mere. Foruden den brug, vi selv gør af lokalerne, har vi et par relativt faste lejere, der kommer med kursus flere gange i årets løb.

På foreningens hjemmesides kalender kan du følge med i, hvad der foregår på Gulddysse Kulturgård.

Hermed er bestyrelsens beretning for 2023 afsluttet. Der kunne sikkert siges meget mere og også andet, men som man siger andre steder: ”Det var, hvad vi havde valgt at bringe”.