Afgåede bestyrelsesmedlemmer 2024

På generalforsamlingen valgte tre medlemmer at stoppe bestyrelsen takker for indsatsen

Benthe Aagaard blev valgt ind som aktive medlemmers repræsentant i 2018

Lone Jørgensen trækker sig efter et år som suppleant. Lone fortsætter som revisor for foreningen

Marianne Druedahl har sidder ti bestyrelsen i 12 år og været valgt til formand i 11 år